Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Splošno

Občina Črnomelj na področju podjetništva stremi k privlačnemu in spodbudnemu gospodarskemu okolju, ki bo podjetjem prinašalo ustrezne pogoje za trajnostno naravnano dejavnost in izvajanju obstoječih dejavnosti na bolj trajnostni način. Vizija občine Črnomelj na področju podjetništva je ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje novih.

V prihodnje bomo investirali v razvoj pametne tehnologije, ki bo omogočala zbiranje relevantnih podatkov, na osnovi katerih bo mogoče po merljivih kriterijih opredeliti trajnostno naravnane dejavnosti. Eden izmed prioritetnih operativnih ciljev na tem področju je vzpostavitev in dostop do širokopasovne povezave, ki še ni dosegljiva povsod. Cilj takšne naložbe je omogočiti večjo vključenost podjetij v procese digitalizacije, zlasti v podjetjih, kjer je ta nizka.

Odgovori na najpogostejša vprašanja s področja podjetništva: 

 

Občina Črnomelj podpira Podjetniški inkubator Bela krajina, ki deluje v okviru Razvojno informacijskega centra:

Ulica Heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj 
https://inkubator-belakrajina.si/
T:+38651806925
E:

Svetovanje za podjetnike na RIC Bela krajina

RIC Bela krajina v okviru SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvaja brezplačna svetovanja za vsa mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike. Svetovanja, registracijo samostojnih podjetnikov in podjetij, spremembe in dopolnitve dejavnosti, podelitev pooblastil za procesna dejanja in druge spremembe registriranih podjetij izvajajo tudi v prostorih RIC Bela krajina.

Za več informacij lahko kontaktirate svetovalko Vesno Fabina, ki pokriva območje Bele krajine:
E-pošta: vesna.fabina@ric-belakrajina.si
Tel. št.: +386 40 552 174

Na območju občine Črnomelj deluje Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj:

Ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj
http://www.ooz-crnomelj.si/
T: +386 (0)7 356 70 70
E: