Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

S katerimi ukrepi Občina Črnomelj pospešuje razvoj malega gospodarstva?

Občina Črnomelj za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v proračunu namenja sredstva za:

  1. subvencioniranje obrestne mere,
  2. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,
  3. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju občine Črnomelj,
  4. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
  5. spodbujanje socialnega podjetništva,
  6. sofinanciranje stroškov samozaposlovanja,
  7. brezplačna uporaba nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj
  8. prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo
  9. oddaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo
  10. odmera komunalnega prispevka za zemljišča, ki niso zajeta v 21. členu občinskega pravilnika

Sredstva za navedene ukrepe (od točke 1 do točke 6) se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 in 58/21). Za ostale ukrepe (7-10) se uporabljajo tudi drugi občinski akti.

Javni razpis oz. najava le-tega je objavljen v lokalnem časopisu Belokranjec ter na .