Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Prostorski portal Občine Črnomelj

Na Prostorskem portalu Občine Črnomelj so na enem mestu na voljo vsi prostorski akti naše občine. Na tem mestu lahko preverjate že sprejete in veljavne akte, pa tudi tiste, ki so še v sprejemanju.

Krovni dokument prostorskega urejanja je Občinski prostorski načrt (OPN), ki pokriva območje celotne občine. Ločimo še Občinske podrobne prostorske načrte, ki se sprejemajo za posamezna območja, kjer je potrebno celovitejše urejanje. Cilj uspešnega urbanizma je v tem, da območje infrastrukturno dobro funkcionira navznotraj in navzven.

Najširša javnost ima pri pripravi prostorskih aktov možnost za sodelovanje v fazi javne razgrnitve prostorskega akta.

Grafično okno v pregledovalniku, ki je namenjeno prikazu območij posameznih prostorskih aktov, je povezano z aplikacijo PISO (prostorski informacijski sistem).

Vsi prostorski akti
Veljavni prostorski akti
Prostorski akti v pripravi
Predvideni prostorski akti

Državni prostorski načrt (DPN) - v pripravi

Državni prostorski načrt (DPN) - veljavni

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - veljavni

Občinski prostorski načrt (OPN) - v pripravi

Občinski prostorski načrt (OPN) - veljavni

Občinski prostorski načrt (OPN) del - v pripravi

Občinski prostorski načrt (OPN) del - veljavni

Aktualno