Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt Majer

Status: veljaven

Območje OPPN Majer je namenjeno za sanacijo in prenovo obstoječih objektov ter gradnjo novih objektov za proizvodne dejavnosti manjšega obsega brez škodljivih vplivov na okolje in večjega tovornega prometa, oskrbne, gostinske, storitvene, poslovne, obrtne, športno rekreacijske in družbene dejavnosti, za varstveno delovni center (VDC), za večstanovanjske stavbe – stavbe z oskrbovanimi stanovanji, urejanje prometne in komunalne infrastrukture ter urejanje zelenih, parkovnih in športno rekreacijskih površin.

Območje OPPN Majer obsega 13,86 ha. Meja območja OPPN poteka po zemljiških parcelah št.: 1253/15, 1253/16, 1253/17, 1253/18, 1253/19 na severu, 1256/20, 1253/21, 1256/38, 1256/24, 1254/25 na vzhodu, 1254/25, 1254/21, 1256/66, 1254/54, 1253/9 na jugu in 1253/9, 1253/10, 1253/11, 1253/12, 1253/25, 1253/13, 1253/14, 1253/15 na zahodu, vse parcele so v k.o. Loka.