Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Vizitka

Župan: Andrej Kavšek
Naslov: Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Telefon: 07 306 11 00
E-pošta:
Varen e-poštni predal: 
Splet: www.crnomelj.si
Matična številka: 5880254000
Davčna številka: SI83111697
Šifra PU: 75167
Podračun EZR: 01217 0100015850
IBAN: SI56 012170100015850
BIC koda: BSLJSI2X

KONTAKTI ZAPOSLENIH

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek od 8.00 do 14.30
Sreda od 8.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.30
V času med 11.00 in 12.00 ni uradnih ur.

V sprejemni pisarni občinske uprave se pošta v fizični obliki sprejema vse poslovne dni v poslovnem času občinske uprave.


Obvestilo v skladu  z 21a. členom Uredbe o upravnem poslovanju – naročanje

Stranka lahko zahteva, da ji organ določi dan in uro za vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Stranka se neposredno pri organu ali po telefonu lahko naroči v poslovnem času, po elektronski poti pa ves čas. Če organ zaradi prevelikega števila telefonskih klicev telefonskega naročila stranke ne more sprejeti, najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh pokliče stranko na telefonsko številko, s katere je prejel klic, ali pa ji po elektronski poti sporoči dan in uro naročila, če je stranka sporočila elektronski naslov.

Stranka se lahko naroči preko elektronskega naslova: obcina@crnomelj.si ali na tel. št.: 07 30 61 100.

Organ stranko naroči na dan in uro, ki jo predlaga stranka, če to ni mogoče pa na prvi prost termin. Če stranka ob dogovorjenem času ne pride in tega ne sporoči, je organ ni dolžan znova naročati.

Če organ stranke ob dogovorjenem času ne more sprejeti, jo o tem nemudoma obvesti in določi nov dan in uro.

Stranki, ki se ni naročila, samo zaradi tega ni mogoče odreči možnosti vložitve vloge v poslovnem času.

Organ podatke o osebnem imenu in kontaktne podatke naročenih strank izbriše po poteku 15 dni od dneva, določenega za obravnavo.


Poslovni čas:

Ponedeljek  od 7.30 do 15.00
Torek od 7.30 do 15.00
Sreda od 7.30 do 17.00
Četrtek od 7.30 do 15.00
Petek od 7.30 do 13.00

 

Zemljevid_Ob__ina___rnomelj__O_ob__ini_-_vizitka_.jpg

Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjužnejšo točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji vrh. Obsega 339,9 km2 površine kar predstavlja preko 50% vse površine Bele krajine, zato je občina Črnomelj tudi največja občina v Beli krajini. Občina šteje nekaj okoli 14.200 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 14-ih krajevnih skupnostih (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg ob Kolpi, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, KS Vinica,).

Uradna dolžina meje Občine Črnomelj z Republiko Hrvaško je 52,83km.

Mesto Črnomelj leži na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine.