Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Informacije

Občina Črnomelj vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v vrednosti okoli 10.000 EUR. Aktualni razpisi so objavljeni na naslednji povezavi Razpisi

Odgovori na najpogostejša vprašanja s področja turizma: 

 - Kako se zaračuna in plača turistična taksa?

Dokumenti

Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
Obračunavanje turistične takse
Obvestilo nosilcem nastanitvenih obratov - Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019
Obvestilo - podračun za nakazilo turistične takse
Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v zvezi z oprostitvijo plačila turistične takse od prenočevanja oseb, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni
Obvestilo - nastanitvenim obratom - Obračun turistične takse po 1.1.2019
Obvestilo nosilcem nastanitvenih obratov v Občini Črnomelj - marec 2020
 

Kontakt za področje turizma iz občinske uprave:

Oddelek za okolje, prostor in gospodarske dejavnosti

Kontaktna oseba:

Tanja Peteh, višji svetovalec III

T: 07 306 11 22

E: