Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Kmetijstvo

Občina Črnomelj je zaradi naravnih danosti primerna za razvoj kmetijstva in podeželskih aktivnosti. Prizadevamo si za razvoj zelenega gospodarstva in za trajnostno naravnano kmetijstvo skladno z evropsko strategijo Zelenega dogovora. Občina Črnomelj kmetijstvo spodbuja na razne načine, eden izmed njih je Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj v sklopu katerega vsako leto razpišemo okoli 105.000 EUR. Aktualne razpise najdete na tej povezavi


ZADNJE NOVICE S PODROČJA KMETIJSTVA


Seznam lokalnih ponudnikov v občini Črnomelj 


Tržnica Črnomelj

Zamisel oživitve tržnice v Črnomlju se je razvila že v letu 2001. Takoj v naslednjem letu je tržnica že pričela delovati v starem mestnem jedru Črnomlja, kjer posluje še danes. Delovanje tržnice v starem mestnem jedru vidimo kot pomembno prihodnost mestnega jedra.

Črnomaljska tržnica že od nekdaj ni zgolj nakupovalni center, ampak je tradicionalno tudi kraj, kjer se Črnomaljci že leta srečujejo in družijo.

Črnomaljska tržnica posluje vsako soboto med 7. in 12. uro.

Na tržnici se predstavljajo domači ponudniki, večinoma iz vasi na območju Bele krajine, občasno pa tudi ponudniki iz bolj oddaljenih občin.

PONUDBA NA TRŽNICI:

Tržnica svojim obiskovalcem zagotavlja kakovostno, raznoliko in bogato ponudbo: sveže sezonske lokalne pridelke in izdelke integrirane ter ekološke pridelave (vrtnine, domači kruh, domače pecivo, sadje, čebelji pridelki itd.), sezonske sadike, izdelke domače in umetnostne obrti in še marsikaj drugega.

Obiskovalci tržnice boste ob nakupu na bogato obloženih stojnicah deležni tudi koristnih praktičnih nasvetov ponudnikov glede vzgoje, pridelave in uporabnosti ponujenega blaga.

Vljudno vabljeni na tržnico v Črnomlju.

Vsi zainteresirani za prodajo se lahko obrnete za informacije na tel. št. 07/30 61 122, ali kontaktirate javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. na tel. št. 07/30 61 660.

NOVA TRŽNICA NA AJDOVEM ZRNU

Občina Črnomelj je v okviru projekta 'Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh skrivnostnega obiskovalca' pristopila k ureditvi lokacije Ajdovo zrno. Poleg urejenih parkirišč in polnilne postaje za električne avtomobile bo prostor urejen  tudi s prodajnimi stojnicami in dvema prodajnima multimatoma za proizvode lokalnih ponudnikov.

Ker si želimo, da bi imelo čim več pridelovalcev doma pridelane hrane možnost, da le to ponudijo prebivalcem lokalnega okolja, vse zainteresirane ponudnike vabimo, da izkažejo interes za prodajo svojih izdelkov na lokaciji tržnega prostora Ajdovo zrno, ko bo le ta v funkciji (predvidoma v septembru 2024). Občina Črnomelj je v ta namen pripravila VPRAŠALNIK.  Dobite ga tudi v sprejemni pisarni Občine (Trg svobode 3, Črnomelj).

Vse zainteresirane prosimo, da svoj interes izkažejo do 10. JUNIJA 2024, in sicer tako, da izpolnjen vprašalnik pošljejo na naslov Občine Črnomelj ali pa na e-naslov: .

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate elektronsko po navedenem e-naslovu ali pa pokličete na telefonsko št. : 07 306 11 33.

Z zainteresiranimi ponudniki bo Občina Črnomelj v mesecu juniju organizirala srečanje, na katerem se bomo, glede na izkazane interese, podrobneje dogovorili o lokalni ponudbi na lokaciji Ajdovega zrna.

Vprašalnik


STANJE IN MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA IZVAJANJA GNOJENJA POLJŠČIN IN TRAVINJA NA VPLIVNIH OBMOČJIH  VODA V OBČINI ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je v letu 2020 pristopila k sofinanciranju projekta Stanje in možnosti izboljšanja izvajanja gnojenja poljščin in travinja na vplivnih območjih  voda v občini Črnomelj.

Projekt je bil prijavljen z namenom, da se na vplivnih območjih ključnih vodonosnikov v občini Črnomelj pristopi k sistematični analizi izvajanju  gnojenja in svetovanja izboljšanja gnojilnih praks na  kmetijah. 

Osnovni cilj projekta je prispevek k dvigu kakovosti pomembnejših podzemnih in površinskih voda oz. vodnih virov v občini Črnomelj. Ta cilj želimo doseči  z ugotavljanjem učinkov kmetovanja  na okolje z analizo stanja stanja obravnavanih kmetij ter kontrolnim vzorčenjem na trenutno stanje nitrata v tleh.  Gre za prvi tovrstni pristop in pregled kmetovanja na tem območju.

Stanje in možnosti izboljšanja izvajanja gnojenja poljščin intravinja na vplivnih območjih voda v občini Črnomelj 

Analiza stanja na področju rabe gnojilna okoljsko občutljivih območjih v letu 2020

Zaključki projekta za leto 2020

Pregled in interpretacija izvajanja gnojenjapoljščin in travinja ter rezultatov vzorčenja kmetijskih tal Bele krajine v letu 2021

Zaključki projekta za leto 2021


Čebelarstvo v občini

Čebelarska zveza Bele krajine
Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj
Dušan Milinkovič
GSM: +0386 (0)31 651 006
E: 

Čebelarsko društvo Črnomelj
Sela pri Otovcu 25, 8340 Črnomelj
Dušan Milinkovič
GSM: +0386 (0)31 651 006
E: 

Čebelarsko društvo ob Kolpi in Lahinji
Špeharji 2, 8344 Vinica
Zlatko Lakner

Belokranjska čebelarska učna pot 

Občina Črnomelj je prispevala k postavitvi apiterapevtskega čebelnjaka na vrtu bivalne enote VDC Črnomelj. 

V Varstveno delovnem centru Črnomelj so leta 2012 začeli s čebelarskim krožkom, ki deluje v okviru čebelarskega društva Črnomelj. Na vrtu bivalne enote so s pomočjo Občine Črnomelj so postavili tudi čebelnjak, s katerim pod mentorstvom Dušana Milinkovića čebelarijo varovanci VDC. 

09cebelnjak.800x0.jpg 

logo_dansajenja_slo.jpg

Občina Črnomelj se v letu 2022 pridružila projektu Čebelarske zveze Slovenije »Dan sajenja medovitih rastlin«. V obvodni prostor Lahinje bomo v letu 2022 posadili divjo češnjo, ki bo poleg zagotavljanja čebelje paše, obvodni prostor krasila s svojimi čudovitimi belimi cvetovi v pomladanskih mesecih in zagotavljala senco v bolj vročih mesecih.

Občina Črnomelj se zavezuje, da bo vsako leto zadnjo soboto v mesecu marcu posadila medovito drevo in poskrbela tudi za zasaditev ostalih medovitih rastlin v mestu.


 

 

 


Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Območje je tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000.

Ob koncu projekta Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi, katerega nosilec je bil Razvojno informacijski center Bela krajina, v njem pa smo sodelovali tudi Občina Črnomelj in FS Dragatuš, smo izdelali video z aktivnostmi, ki vas čakajo v Krajinskem parku Lahinja.


Odgovori na najpogostejša vprašanja na področju kmetijstva: