Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski praznik

Praznik občine je 19. februar, dan I. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, leta 1944 v Črnomlju.

 

Prejemniki priznanj Občine Črnomelj od leta 2010 naprej:

Naziv častni občan

2014 - Jože Strmec
2010 - mag. Janez Kramarič


Plaketa Občine Črnomelj

2023 - Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj
2022 - Jože Pavlakovič
2021 - Društvo Sožitje Bela krajina
2020 - Robert Kmetič
2019 - Marija Jelenič
2018 - Župnijska Karitas Črnomelj
2017 - podjetje Akrapovič d. d.
2016 - Jože Zabukošek
2015 - Anton-Toni Perušič
2014 - Silvo Grdešič
2013 - Čebelarsko društvo Črnomelj
2012 - Gasilska zveza Črnomelj
2011 - Ksenija Khalil
2010 - Boris Fabjan


Diploma Občine Črnomelj

2023 - Boštjan Majerle, Turistično društvo Črnomelj, Društvo kmečkih žena Črnomelj
2022 - Jurij Špehar, Adria Dom d.o.o., Skavti Steg1 Črnomelj
2021 - Ilinka Todorovski, Boris Kambič
2020 - Jože Weiss, Dom starejših občanov Črnomelj, Zdravstveni dom Črnomelj
2019 - Športno društvo Butoraj, Jože Vrščaj
2018 - Lidija Malešič, Janez Weiss
2017 - OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Anton-Toni Perušič, Športno društvo Ninja Črnomelj
2016 - OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
2015 - Jernej Kozan, Boris Pupič, Sonja Brula
2014 - Športno društvo Butoraj, Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi
2013 - Verica Marušič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Prva generacija rokometašev Rokometnega kluba Črnomelj
2012 - Anton-Toni Perušič, Peter Kokotec, Alojz Štrucelj

Prvič podeljena za leto 2012.


Župančičeva plaketa

2023 - KUD Samospev
2022 - Toni Verderber
2021 /
2020 - Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
2019 /
2018 - Janko Balkovec
2017 - Dirk Heij
2016 - Katarina Adlešič
2015 /
2014 - Mira Madronič
2013 - Ani Jankovič Šober
2012 - Katarina Kapš
2011 - Tončka Starašinič
2010 - Helena Vukšinič


Župančičeva diploma

2023 - Boštjan Kavčič, KUD Zlata skledica 
2022 - Fotoklub Črnomelj, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi
2021 - Ana Marija Blažič, Knjižnica Črnomelj, Tamburaški orkester KUD Dobreč Dragatuš, Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica
2020 - KUD Dobreč Dragatuš
2019 - Nastasja Schweiger, Jaka Birkelbach, Andrej Kunič
2018 - Gregor Zagorc
2017 - Leopold Perko, Branka Weiss
2016 - Iztok Štrucelj, Daša Bahor, Baričeva hiša Prelesje
2015 - Breda Kočevar, Mojca Breznik, Tomislav Urh, Vesna Fabjan, Nataša Šuštarič Bradač in Nataša Žalec Sever
2014 - Katja Kocjan Plut
2013 - Tadej Fink, Vlado Starešinič, KUD Preloški muzikanti
2012 - Jurij Špehar, Darko Dare Grgič, Martin Matkovič, KUD Laterna, Željka Karin Biličič
2011 - Sonja Strgar, Dramska skupina KD Stari trg ob Kolpi
2010 - MKK Bele krajine, Srečko Brezar, Pevke in pevci FS Stari trg ob Kolpi


Športnik leta

2023 - Mitja Ilenič
2022- Jakob Kavšek
2021 /
2020 - Denis Jakša
2019 - Andraž Cimerman
2018 - Michel Horn
2017 - Žiga Vrščaj
2016 - Lucian Butala
2015 /
2014 - Maks Vrščaj
2013 - Toni Vrščaj
2012 - Jasmin Kurtić
2011 - Rok Štrucl
2010 - Srečko Janjoš


Športnica leta

2023 - Urša Matotek
2022-Loti Čufer
2021 - Loti Čufer
2020 /
2019 - Iva Simčič
2018 - Tina Mržljak
2017 - Jasmina Kovač
2016 - Eva Puhek
2015 - Jasmina Kovač
2014 - Jasmina Kovač
2013 - Simona Satošek
2012 - Nina Modrinjak
2011 - Simona Satošek
2010 - Nina Modrinjak


Športna ekipa leta

2023  - Rokometni klub Črnomelj
2022 - Košarkarska ekipa starejših deklic Osnovne šole Loka Črnomelj 
2021 - Brin Jugovič in Žan Majerle
2020 /

Od leta 2020 naprej preimenovano iz "Športni kolektiv leta".


Športni kolektiv leta

2019 - Plesna skupina Destiny's Child
2018 - Karate klub Krka
2017 - Ekipa DOS Bela krajina 2017
2016 - Športno društvo Muay Thai Gladiator
2015 - Članska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa
2014 - Rokometni klub Črnomelj
2013 - Članska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa Črnomel
2012 - Malonogometna ekipa Srednje šole Črnomelj
2011 - Mladinska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa Črnomelj
2010 /


Športni dosežek leta

2023 - Jurij Kure
2022- /
2021 - Luka Šimec
2020 - Aljoša Matko

Prvič podeljeno za leto 2020.


Mladi perspektivni športnik leta

2023 - Maj Butala
2022 - /
2021 - Luka Žafran
2020 - /

Prvič podeljeno za leto 2020.


Pohvala »Breza«

2023 - /
2022 - Ekipa vrtnaric JP Komunale Črnomelj, Jernej  Kavšek
2021 - Silvo Zupančič; Ekipa mladih raziskovalcev z mentorico (Bajuk Manca, Kavčič Vid, Vraničar Špela in Fabjan Vesna)
2020 - skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj
2019 - podjetje Akrapovič d. d.
2018 - Vinko Kukman
2017 - /
2016 - Krajinski park Kolpa
2015 - /
2014 - /
2013 - OŠ Mirana Jarca Črnomelj
2012 - Terapevtska skupina TAV Stari trg ob Kolpi
2011 - OŠ Stari trg ob Kolpi
2010 - Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi


Graja »Kopina«

2032 - /
2022 - /
2021 - /
2020 - /
2019 - /
2018 - /
2017 - Marta Ana Triplat
2016 - /
2015 - /
2014 - /
2013 - /
2012 - /
2011 - /
2010 - /


/ - priznanje ni bilo podeljeno


Opis in odloki posameznih priznanj

Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini. Naziv častni občan se praviloma podeljuje enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv je trajen in se prejemniku podeli le enkrat. Naziv častni občan se izroči na svečan način na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Črnomelj s posebno listino.
Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 9/2010 in št. 62/2017)

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. In sicer se priznanja podeljujejo kot listine-diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe ter kot plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.
Odlok o priznanjih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/1995, št. 36/2002 in št. 99/2012)

Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. Podeljujejo se kot listine – diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture in kot plaketa za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.
Odlok o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, št. 8/1995št. 21/2002 in št. 168/2020)

Priznanja za dosežke na področju športa - športnik leta, športnica leta, športna ekipa leta, mladi perspektivni športnik in priznanje za športni dosežek leta Občine Črnomelj se podeljuje za najboljše dosežke in uspehe na področju športa, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj.

Odlok o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa (Uradni list RS, št. 79/2019)
Z dnem 1. 1. 2020 je prenehal veljati Odlok o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 123/2003 in št. 106/2005).

Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljujejo v obliki listine in skulpture »Breza« za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo in »Kopina« za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.
Odlok o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Uradni list RS, št. 8/1995 in št. 54/2005)