Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

Občina Črnomelj enkrat letno objavlja javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj. Gre za nepovratna sredstva sofinanciranja različnih ukrepov v obliki subvencij in dotacij.

Kontakt za javni razpis:

Oddelek za okolje, prostor in gospodarstvo

Tanja Peteh, višji svetovalec III
T: 07 306 11 22
E:

 

Spremljajte objave javnih razpisov na spletni strani.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 IN 58/21)

 

Informacija o višini dodeljenih sredstev za tekoče leto za pospeševanje razvoja gospodarstva:

Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-5880254-2015 (za obdobje 2015-2020)

Ukrep

2015

2016

2017 2018 2019 2020
Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil 11.575,00  10.000,00  8.295,00  7.918,37  6.091,12  6.755,04
Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj

5.000,00 

4.899,06 

6.454,85  8.567,36  17.662,99  17.782,93
Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije

8.425,00 

10.000,00  6.705,00 

5.514,27 

0,00  0,00
Odmera komunalnega prispevka 39.208,06  24.114,86 

380,89 

3.924,23 

3.280,65 

15.894,66

 SKUPAJ  

64.208,06  49.013,92  21.835,74  25.924,23  27.034,76  40.432,63

 

Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-5880254-2021 (za obdobje 2021-2023)

Ukrep/Leto 2021 2022 2023
Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil 6.485,57 7.069,45  
Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con 13.909,06 18.806,56  
Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije 1.149,50 0,00  
Sofinanciranje stroškov samozaposlovanja 8.115,63 11.449,38  
Odmera komunalnega prispevka 77.132,07 59.988,35  
SKUPAJ 106.791,83 97.313,74 0,00