Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Varstvo osebnih podatkov

1.Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ID za DDV: SI83111697, matična številka: 58802540000.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovana ga. Jerneja Merva Vizjak, CIPP/E, iz podjetja Dataofficer d.o.o

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte: .

3. Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

4. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

Občina Črnomelj kot upravljavec in obdelovalec v skladu z določbami GDPR vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov v okviru svoje odgovornosti.

5. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Ime vloge Namen Osebni podatki, ki se zbirajo Rok hrambe osebnih podatkov Pravna podlaga
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo.  Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.  5 let

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 ES

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov.  Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 ES

V občini Črnomelj, se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  - namene obdelave;
  - vrste zadevnih osebnih podatkov;
  - uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  - rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  - obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
 • v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  - je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  - upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da zoper upravljalca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic:

Posameznik je seznanjen, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljalca, in sicer preko e-pošte: oziroma osebno na lokaciji upravljalca.

Posmeznik je seznanjen, da lahko upravljalec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Posameznik je seznanjen, da mora upravljalec na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podatki upravljalca:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Črnomelj je ga. Jerneja Merva Vizjak, CIPP/E, iz podjetja Dataofficer d.o.o..

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte: .

Priloga  – Pravice posameznikov 

6. Obrazci s področja varstva osebnih podatkov

Več informacij o pravicah posameznikov in dodatne obrazce iz področja varstva osebnih podatkov lahko najdete tudi na spletnih straneh informacijskega pooblaščenca RS na tej povezavi

7. Prijave/pobude/vprašanja na spletni strani, ki vsebujejo osebne podatke

Ime vloge Namen Osebni podatki, ki se zbirajo Rok hrambe osebnih podatkov Pravna podlaga

Pobude in predlogi

Občina bo osebni podatek obdelovala za namen obravnave prijav/pobud. Osebni podatki, ki se obdeluje je: naslov e-pošte. Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja (privolitve) oziroma maksimalno 1 leto od zajema osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.: 07 30 61 100, e-pošta:

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Črnomelj imenovala go. Jerneja Merva CIPP/E, iz podjetja Dataofficer d.o.o., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte: ali na tel. št.: tel. +386 41 921 762.

Vrsta osebnih podatkov:

Osebni podatki, ki se obdelujejo so: e-poštni naslov.

Namen:

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen kontinuiranega obveščanja naročenih na prejemanje obvestil.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

Pogodbeni obdelovalec: Arctur d. o. o. , Industrijska cesta 1a, 5000 Nova Gorica

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja (privolitve) oziroma maksimalno 5 let od zajema osebnih podatkov.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico do seznanitve z obdelavo OP, dopolnitve OP, popravka OP, omejitve obdelave OP, izbrisa OP, prenosljivosti OP in ugovora o obdelavi OP. Posameznik lahko pravice uveljavlja s posredovanjem vloge na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ali preko e-pošte .

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Posameznik lahko soglasje (privolitev) kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic je možen preko odjave v sporočilu ali s posredovanjem zahtevka za preklic na kontaktni naslov .

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Če želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov podati pritožbo pri nadzornemu organu lahko le to posredujete na naslov: Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: NE
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: DA - če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, naročilo na prejemanje e-obvestil ne bo možno.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Občina NE uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov