Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Kako se zaračuna in plača turistična taksa?

Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/2018) določa višino turistične takse, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja na območju Občine Črnomelj. Višina turistične in promocijske takse za območje Občine Črnomelj znaša 1,80 evrov na dan.

Turistično in promocijsko takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično in promocijsko takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter načina plačevanja se uporabljajo določila Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/2018) in Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/2018).

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse (pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva,.) so dolžni odvesti turistično in promocijsko takso najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Sredstva turistične in promocijske takse se nakažejo na račun TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA ČRNOMELJ, št. SI56 0121 7845 0000 017, koda namena: TAXS, sklicevanje na številko: SI19 28270096-07129-072021.