Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt Majer stanovanjska soseska in Majer - nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR10/7 in ČR 10/8

Status: v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt Majer stanovanjska soseska in Majer - nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR10/7 in ČR 10/8 (OPPN) se pripravlja za potrebe stanovanjske gradnje. Območje se nahaja v bližini mestnega jedra Črnomlja in predstavlja pomembno območje za razvoj bivanja.

V OPPN je predvidenih 45 gradbenih parcel, ena parcela, ki je predvidena za ureditve zelenih površin soseske, ena za manjše urbane zelene ureditve, ena kot del parcele, ki spada v območje pozidave zunaj območja OPPN in ena, ki bo nastala po ukinitvi obstoječega uvoza v območje.