Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Kakšni so postopki prijave obratovalnega časa gostinskega obrata?

V skladu z državnim Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) in občinskim Odlokom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost (Ur. list RS, št. 11/07 in 23/15) je gostinec dolžan prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata. Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti 15 dni pred:

začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto (v primeru podaljšanega obratovalnega časa),

začetkom obratovanja,

spremembo obratovalnega časa.

Obrazec je na voljo na vložišču Občine Črnomelj in na spletni strani Občine Črnomelj. Gostinec vloži izpolnjen obrazec na vložišču Občine Črnomelj ali pa obrazec pošlje po pošti oz. na elektronski naslov obcina@crnomelj.si .

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Črnomelj ali pa na transakcijski račun št. SI56 0121 7417 0309 189, BIC banke: BSLJSI2X, sklic: SI11 75167–7111002-9999.

V primeru rednega obratovalnega časa med 6. in 22. uro se upravna taksa ne zaračuna.