Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Kakšni so postopki pridobitve soglasja za prodajo zunaj prodajaln?

Na podlagi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj (Ur. list RS, št. 14/13) mora prodajalec, ki želi svoje blago prodajati zunaj prodajaln na območju občine Črnomelj pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V kolikor prodajalec svoje blago prodaja na javnih površinah, se mu v skladu z omenjenim odlokom zaračuna pristojbina za uporabo javne površine po ceniku, ki je priloga odloku.

V primeru prodaje blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

V vlogi, ki se odda (na vložišču Občine Črnomelj, po pošti, po elektronski pošti), je potrebno navesi čas in kraj prodaje ter priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidna vrsta dejavnosti (izpis iz poslovnega registra, obrtno dovoljenje, potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti…). V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Črnomelj ali pa na transakcijski račun št. SI56 0121 7417 0309 189, Sklic SI 11 75167-7111002-9999.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) se potrdila o lastni proizvodnji ne izdajajo več.