Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Poročila o delu

 

 

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj v letu 2023

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj v letu 2022

Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Črnomelj v letu 2021
Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Črnomelj v letu 2020
Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Črnomelj za leto 2019 s poudarkom na pregledu projekta Prenova kotlovnice OŠ
Stari trg

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj v letu 2019

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj za 2017
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj za 2016
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj za 2015
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj za 2013
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj za 2012
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2010

 

Poročila o opravljenih nadzorih v:

2023

Nadzor porabe v Krajevni skupnosti Griblje za leto 2022

Nadzor porabe v Krajevni skupnosti Adlešiči za leto 2022

Nadzor porabe v Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj za leto 2022

Nadzor porabe v Knjižnici Črnomelj za leto 2022

Nadzor porabe proračunskih sredstev V Glasbeni šoli Črnomelj za leto 2022

2021

Nadzor porabe proračunskih sredstev v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj za leto 2021

Nadzor poslovanja KS Vinica za leto 2021

Nadzor porabe prorač.sredstev v ZIK Črnomelj za leto 2021

2020

Poročilo opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev  RIC Bela krajina za leto 2019

Nadzor v JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2020

ZD Črnomelj za leto 2020
JSKD OI Črnomelj za leto 2019

OŠ Loka - 2020
KS Črnomelj - 2019
KS Črnomelj
KS Kanižarica
ZD Črnomelj
Gasilska zveza Črnomelj
KS Butoraj
NK Bela krajina
OŠ Milke Šobar Nataše
OŠ Stari trg ob Kolpi
Komunala Črnomelj
Knjižnica Črnomelj
Glasbena šola Črnomelj
KS Adlešiči
KS Dragatuš
KS Griblje
OŠ Mirana Jarca
ZIK Črnomelj
OŠ Loka
KS Dragatuš
OŠ Vinica
VVZ Oton Župančič Črnomelj
RIC Bela krajina
Polletno poročilo županje o izvrševanju proračuna za 1. polletje leta 2011
KS Vinica