Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Komisije in delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Zoran Špec - predsednik 
 2. Renata Butala - članica
 3. Leopold Perko - član
 4. Jože Veselič - član
 5. Alojz Puhek - član

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNOMELJ

 1. Marjanca Grenc– predsednica,
 2. Sonja Pavše Grabrijan
 3. Miroslav Rožman
 4. Mira Radojčič
 5. Majda Ivanušič

ODBOR ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA

 1. Vesna Fabjan – predsednica,
 2. Bernarda Kump
 3. Alojz Puhek
 4. Anica Želježnjak
 5. Gregor Šmalcelj

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

 1. Samo Kavčič – predsednik,
 2. Mateja Babič
 3. Miha Vardijan
 4. Mirko Đakovič
 5. Matej Banovec

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Romana Husič – predsednica,
 2. Jasna Banovec
 3. Mojca Čemas Stjepanovič
 4. Cvetka Aupič
 5. Mirjana Kordič

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 1. Tatjana Kmetič Škof -  predsednica,
 2. Ivo Ivičić
 3. Marko Mravinec
 4. Metka Brozovič
 5. Jožica Grdun Adlešič

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 1. Alojz Puhek - predsednik,
 2. Renata Butala
 3. Nataša Hudelja
 4. Marica Prijanovič Tonkovič
 5. Jelena Šikonja

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Boris Kambič – predsednik
 2. Robert Klobučar – član
 3. Marjan Kastelic – član
 4. Martin Orlič – član
 5. Primož Pucelj– član
 6. Mojca Butala – članica
 7. Lidija Malešič – članica
 8. Mirko Đakovič– član
 9. Barbara Pezdirc – članica
 10. Jože Veselič – član
 11. Štefan Misja – član
 12. Marjetka Žunič – članica.

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE ODVISNOSTI 

 1. Jurij Matkovič - predsednik
 2. Borut Ravnikar 
 3. Brigita Grahek Šolar 
 4. Tatjana Gregorič  
 5. Maša Beličič 
 6. Krunoslav Bošnjak 
 7. Zdenka Vrtin 

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI 

 1. Zoran Špec – predsednik,
 2. Božo Rozman
 3. Romana Husič
 4. Ivo Ivičić
 5. Anton Hudorovac
 6. Zvonko Golobič
 7. Brigita Kočevar

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE ČRNOMELJ

 1. Boris Rožič - predsednik
 2. Vesna Fabjan
 3. Rozalija Hudelja 
 4. Mojca Čemas Stjepanovič
 5. Sonja Pavše Grabrijan

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 1. Ani Jankovič Šober - predsednica
 2. Mira Madronič
 3. Renata Butala 
 4. Vesna Fabjan 
 5. Darja Steiner 

ŽIRIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA 

 1. Jernej Kavšek - predsednik
 2. Saša Malerič
 3. Vesna Fabjan
 4. Marko Mravinec
 5. Milan Kordič

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 1. Jožica Grdun Adlešič - predsednica 
 2. Aleksandra Ružič
 3. Gregor Šmalcelj
 4. Miha Vardijan 
 5. Anton Brula 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Martin Mušič - predsednik
 2. Janez Kastrin 
 3. Srečko Adlešič
 4. Mateja Perak 
 5. Miha Vardijan 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OS 

 1. POLJŠAK Alojz - predsednik
 2. VRŠČAJ SPUDIĆ Erika 
 3. BOŠNJAK Krunoslav
 4. JAKŠA Tatjana 
 5. KOCJAN Frančiška
 6. PLUT Katarina 
 7. TUDIJA Liljana 
 8. ŠKRINJAR Ksenija

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 1. MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica 
 2. FORTUN Igor 
 3. PUHEK Martin 
 4. PERKO Melita 
 5. RUŽIĆ VARDJAN Ines 
 6. RAVNIKAR Alojz 
 7. JAKŠA Janez
 8. SUHOREPEC Igor

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Brigita Kočevar – predsednica
 2. Mojca Čemas Stjepanovič – članica
 3. Mateja Jaklič – članica
 4. Marko Mravinec – član
 5. Boštjan Domitrovič – član.