Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Komisije in delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Zoran Špec - predsednik 
 2. Renata Butala - članica
 3. Leopold Perko - član
 4. Jože Veselič - član
 5. Alojz Puhek - član

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNOMELJ

 1. Marjanca Grenc– predsednica
 2. Sonja Pavše Grabrijan
 3. Miroslav Rožman
 4. Mira Radojčič
 5. Majda Ivanušič

ODBOR ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA

 1. Vesna Fabjan – predsednica
 2. Bernarda Kump
 3. Alojz Puhek
 4. Anica Želježnjak
 5. Gregor Šmalcelj

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

 1. Samo Kavčič – predsednik
 2. Gregor Šmalcelj
 3. Miha Vardijan
 4. Mirko Đakovič
 5. Matej Banovec

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Romana Husič – predsednica
 2. Jasna Banovec
 3. Mojca Čemas Stjepanovič
 4. Cvetka Aupič
 5. Mirjana Kordič

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 1. Tatjana Kmetič Škof -  predsednica
 2. Ivo Ivičić
 3. Marko Mravinec
 4. Metka Brozovič
 5. Jožica Grdun Adlešič

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 1. Alojz Puhek - predsednik
 2. Renata Butala
 3. Nataša Hudelja
 4. Marica Prijanovič Tonkovič
 5. Jelena Šikonja

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Boris Kambič – predsednik
 2. Robert Klobučar – član
 3. Martin Orlič – član
 4. Primož Pucelj– član
 5. Mojca Butala – članica
 6. Lidija Malešič – članica
 7. Mirko Đakovič– član
 8. Barbara Pezdirc – članica
 9. Jože Veselič – član
 10. Štefan Misja – član
 11. Marjetka Žunič – članica

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE ODVISNOSTI 

 1. Jurij Matkovič - predsednik
 2. Borut Ravnikar 
 3. Brigita Grahek Šolar 
 4. Tatjana Gregorič  
 5. Maša Beličič 
 6. Krunoslav Bošnjak 
 7. Zdenka Vrtin 

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI 

 1. Zoran Špec – predsednik
 2. Božo Rozman
 3. Romana Husič
 4. Ivo Ivičić
 5. Anton Hudorovac
 6. Zvonko Golobič
 7. Brigita Kočevar

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE ČRNOMELJ

 1. Mojca Čemas Stjepanovič – predsednica 
 2. Mateja Perak 
 3. Milan Leskovar 
 4. Rozalija Hudelja 
 5. Pavel Zajc

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 1. Alojz Hudelja - predsednik
 2. Ani Jankovič Šober
 3. Anita Matkovič
 4. Marko Simčič
 5. Marjana Peršič

ŽIRIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA 

 1. Marko Grbič – predsednik
 2. Vlasta Pezdirc
 3. Saša Malerič
 4. Milan Kordič
 5. Iztok Črnič

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 1. Aleksandra Ružič - predsednica
 2. Vesna Fabjan
 3. Jožica Grdun Adlešič
 4. Boštjan Domitrovič
 5. Robert Fir

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Franc Ivanušič – predsednik
 2. Mateja Perak 
 3. Stane Starešinič 
 4. Renata Butala
 5. Jelena Šikonja 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OS 

 1. POLJŠAK Alojz - predsednik
 2. VRŠČAJ SPUDIĆ Erika 
 3. BOŠNJAK Krunoslav
 4. JAKŠA Tatjana 
 5. KOCJAN Frančiška
 6. PLUT Katarina 
 7. TUDIJA Liljana 
 8. ŠKRINJAR Ksenija

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 1. MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica 
 2. FORTUN Igor 
 3. MRAVINEC Franc 
 4. JAKŠA Janez
 5. RUŽIĆ VARDJAN Ines 
 6. TRS Ivan 
 7. PUHEK Martin
 8. SUHOREPEC Igor

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Brigita Kočevar – predsednica
 2. Mojca Čemas Stjepanovič – članica
 3. Mateja Jaklič – članica
 4. Marko Mravinec – član
 5. Boštjan Domitrovič – član.