Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Štab Civilne zaščite

Sistem zaščite in reševanja v občini Črnomelj

Za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ima občina Črnomelj organiziran sistem zaščite in reševanja, katerega vodi poveljnik Civilne zaščite Občine Črnomelj s člani štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj. V sistem so, poleg Gasilske zveze Črnomelj kot najmnožičnejše organizacije, vključena še društva, organizacije, podjetja in zavodi, ki v okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč.

Občinski štab za Civilno zaščito

Občinski štab za Civilno zaščito izvaja operativno in strokovno vodenje zaščite in reševanje v občini Črnomelj.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran Občinski štab CZ. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči.

Štab se aktivira, ko je obseg nesreče tako velik, da je ni mogoče obvladovati v okviru javnih služb. Za svoje delo je poveljnik Civilne zaščite odgovoren županu.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite. V Civilno zaščito državljana razporedi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Člani

 • Jože Weiss, poveljnik
 • Jože Vrščaj, namestnik poveljnika in član – področje požarne varnosti in tehnične nesreče 
 • Marjetka Papež, članica – področje oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva
 • Boštjan Majerle, član – zaklanjanje in evakuacija
 • Renata Kambič, članica – področje radiološke, kemične in biološke (RKB) zaščite
 • Antonija Balkovec, članica – področje prve medicinske pomoči
 • Samo Kavčič, član – področje gradbeno tehničnega reševanja
 • Borut Ravnikar, član - področje koordinacije med štabom CZ Občine Črnomelj in Policijo

__tab.jpg

Javna gasilska služba

Javna gasilska služba predstavlja najobsežnejši del zaščite in reševanja. Izvajajo jo 27 prostovoljnih gasilskih društev na območju občine. Deluje pod poveljstvom poveljnika Gasilske zveze Črnomelj, ki je za svoje delo odgovoren županu in je tudi član Občinskega štaba za Civilno zaščito.

 

Osrednja gasilska enota v občini Črnomelj:

Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj ima operativno enoto 4. kategorije in je osrednja gasilska enota v občini Črnomelj.  Poleg opravljanja nalog javne gasilske službe na območju celotne občine Črnomelj opravljajo tudi naloge tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah,  nesrečah z nevarnimi snovmi in izvajajo reševanje na vodi na območju občin Črnomelj,  Metlika in Semič.

Gasilske enote 2. kategorije:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Adlešiči
 • Prostovoljno gasilsko društvo Dragatuš
 • Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg ob Kolpi
 • Prostovoljno gasilsko društvo Vinica

Gasilske enote 1. kategorije:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Bojanci
 • Prostovoljno gasilsko društvo Butoraj
 • Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče
 • Prostovoljno gasilsko društvo Griblje
 • Prostovoljno gasilsko društvo Hrast - Perudina
 • Prostovoljno gasilsko društvo Mavrlen
 • Prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas
 • Prostovoljno gasilsko društvo Preloka
 • Prostovoljno gasilsko društvo Radenci
 • Prostovoljno gasilsko društvo Rodine
 • Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh
 • Prostovoljno gasilsko društvo Sinji Vrh
 • Prostovoljno gasilsko društvo Talčji Vrh
 • Prostovoljno gasilsko društvo Tanča gora
 • Prostovoljno gasilsko društvo Tribuče
 • Prostovoljno gasilsko društvo Učakovci Vukovci
 • Prostovoljno gasilsko društvo Vranoviči
 • Prostovoljno gasilsko društvo Zapudje
 • Prostovoljno gasilsko društvo Zilje
 • Prostovoljno gasilsko društvo Žuniči

Gasilske enote 1a kategorije:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvišče
 • Prostovoljno gasilsko društvo Prelesje

 

GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, v okviru svoje dejavnosti opravljajo pomembne naloge v sistemu zaščite in reševanja. Njihova izobrazba, poklic, in dejavnosti, ki jih redno opravljajo v normalnih razmerah, je primeren tudi za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah.

Za opravljanje operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja na območju občine Črnomelj, so določene naslednje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije:

 • Zdravstveni dom Črnomelj,
 • Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.
 • Društvo reševalnih psov Bela krajina
 • OZ RK Črnomelj
 • TGH Trgovsko gradbena hiša d.o.o.
 • Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
 • Požek, gradbeništvo, trgovina in inženiring d.o.o.
 • Štajdohar d.o.o.
 • Gradbena mehanizacija in prevozništvo, Martin Panjan s.p.
 • Kograd gradbeništvo d.o.o.
 • AGM Starešinič d.o.o.
 • Belokranjska veterinarska služba d.o.o.
 • Avtoprevozništvo Vinko Cerar s.p.

 

NAPOTKI OBČANOM OB NESREČI

 

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

 • Potres
 • Jedrska nesreča
 • Delni načrt epidemija

 

KORISTNE POVEZAVE