Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Projektna pisarna

 

Projektna pisarna občinske uprave Črnomelj je osrednja koordinacijska in svetovalna točka za vodenje projektov v Občinski upravi Črnomelj. Projektna pisarna pomeni precejšnjo dodano vrednost poslovanju Občine, saj uvedba le te prispeva k preglednejšemu in racionalnejšemu vodenju projektov, s tem pa tudi k večji konkurenčnosti lokalne skupnosti. Naloge projektne pisarne so:

  • spremljanje in sodelovanje pri oblikovanju vseh razvojnih dokumentov na ravni države, regije in občine,
  • spremljanje evropskih in slovenskih politik na področju črpanja EU sredstev,
  • spremljanje razpisov EU in SLO,
  • načrtovanje in pripravljanje projektov in vse potrebne dokumentacije za prijavo na razpise za črpanje EU sredstev,
  • iskanje projektnih partnerstev,
  • koordiniranje vseh projektov v občinski upravi (vodenje evidence vseh projektov po statusu izvajanja, spremljanje izvrševanja nalog na projektih ter sledenje finančnim in terminskim planom),
  • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
  • svetovanje in pomoč javnim zavodom na področju črpanja EU sredstev
  • izvajanje neposredne pomoči pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občine,
  • neposredna strokovna pomoč direktorju občinske uprave.

 Člani projektne pisarne: Anita Jamšek- vodja, Vinko Kunič, Željka Karin Biličič