Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Sestava

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  •  nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  •  nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Občine Črnomelj: 

  1. Marjanca Grenc– predsednica,
  2. Sonja Pavše Grabrijan
  3. Miroslav Rožman
  4. Mira Radojčič
  5. Majda Ivanušič