Projekt »Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja« je projekt neposredne potrditve katere vodilni partner je Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) v sodelovanju s partnerji:
Občino Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šmarješke Toplice,  Šentrupert, Škocjan, Šentjernej in Mestno občino Novo mesto.

V sklopu operacije se bo na območje LAS DBK postavilo 38 avtobusnih postaj ter v občini Semič, Črnomelj in Straža se bo postavilo 3 kolesarske postaje, sistem za avtomatizirano izposojo javnih/mestnih koles in se bo na ta način vzpodbudilo trajnostni način mobilnosti, zmanjševanje emisij, zmanjševanje negativnih vplivov na podnebne spremembe in prostor.

Poleg postavitev postaj bodo v sklopu projekta izvedene aktivnosti za osveščanje prebivalcev, zlasti šolo obveznih otrok, o pomenu trajne mobilnosti, kot načinu za zmanjševanju ogljičnega odtisa v naravi ter varne poti v šolo. Za otroke druge triade bodo organizirane delavnice na šolah in posnet promocijski film s katerim jih bomo osveščali o varni poti v šolo.

Izvedena bo tudi promocijska aktivnost in sicer se bo v sklopu projekta pripravila reportaža o postavljenih postajah, katera se bo predvajala na programu lokalne televizije. Na ta način bomo seznanili okolje o projektu ter pomembnosti varne poti.

Operacija je pomembna za LAS Dolenjska in Bela krajina saj prispeva k doseganju več ciljev in kazalnikov uspešnosti strategije lokalnega razvoja. Poleg tega se bo preko izvedenih dogodkov in aktivnosti spodbujal razvoj na področju trajnostne mobilnosti in turistične dejavnosti ter varnosti. Operacija je pomembna tudi z vidika uvedbe poenotenega regijskega sistema izposoje e-koles in z okoljskega vidika, saj vpliva na manjše obremenitve okolja.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

  • Dobava in montaža 38 avtobusnih postaj ter 3 kolesarske postaje za izposojo koles
  • Delavnice na šolah – Varna pot v šolo
  • Promocijska aktivnost projekta – objava reportaže o projektu na lokalni televiziji
  • Promocijska aktivnost projekta – otroške majice in obeski na temo varna pot otrok v šolo
  • Promocijska aktivnost projekta – promocijski film na temo varna pot otrok v šolo
  • Priprava scenarija za film

 

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  403.985,81 EUR
VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTA: 256.523,73 EUR

Vrednost projekta v občini Črnomelj: 40.327,83 EUR
Odobrena sofinancerska sredstva za Občino Črnomelj: 20.000 EUR
Lastni delež Občine Črnomelj: 20.327,83 EUR

logo.jpg

TRAJANJE PROJEKTA:   

   I. faza do  26. 4. 2024
   II. faza do 30. 10. 2024

POVEZAVE:
Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 Spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

STANJE

December 2023
V sklopu projekt je Občina Črnomelj kot partner v projektu decembra 2023 realizirala  nakup in postavitev opreme za ureditev nove  postaje za izposojo koles in nakup treh električnih koles. Nova postaja je na lokaciji Podjetniški inkubator BK (Avto Krka). Postaja bo v obratovanju v prvih toplejših pomladnih dneh v letu 2024.