Projekt »Po poteh skrivnostnega obiskovalca« je del projekta celovite obnove starega mestnega jedra, s katerim želi Črnomelj postati primer uspešne oživitve mestnega jedra na demografsko ogroženem obmejnem območju, ki je v procesu suburbanizacije kljub potencialno atraktivni zasnovi izgubilo storitve in prebivalce ter doživelo eno najmočnejših degradacij v Sloveniji. Kljub znatni rasti turizma v Beli krajini se ta rast mestnih jeder zaradi pomanjkanja celovitega pristopa, degradiranega stavbnega fonda in pomanjkanju turistične infrastrukture v preteklosti ni dotaknila. Tako je v zadnjih letih potekala intenzivna priprava interdisciplinarnih študij in zasnov za celovito oživitev mestnega jedra, ki se je že začela konkretizirati v prenovi javnih površin ter tudi turistične infrastrukture.

Poleg predvidenih aktivnosti vzporedno poteka priprava plovnega režima na rekah Dobličica in Lahinja na območju mesta Črnomelj, izdelana pa je tudi Ekonomska študija za razpršeni hotel v mestnem jedru.

Občina Črnomelj je bila s projektom uspešna na javnem razpisu za državna sredstva. V sklopu projekta bo urejena tudi lokacija Ajdovega zrna, obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer in urejena obvodna sprehajalna pot.

Celotna vrednost projekta: 495.621,32 EUR

Delež sofinancerskih sredstev: 272.820,62 EUR 

Lastni delež Občine Črnomelj: 222.800,7 EUR 

V sklopu projekta bo Občina najprej obnovila most na Majer, ki je nujno potreben obnove. Dela se bodo pričela v letošnjem letu.

Občina Črnomelj načrtuje v okviru projekta izvesti naslednje aktivnosti:

 • Predvidena je ureditev lokacije Ajdovo zrno kot začetne in končne točke urejene obvodne poti (1. faze).
 • Predvidena je izvedba ureditev na obvodni sprehajalni poti (urbane zasaditve, postavitev urbane opreme, ureditev poti s peščeno podlago in s stopalnimi kamni, postavitev pergole…).
 • Predvidena je obnova lesenega mostu čez Lahinjo.
 • V sklopu projekta se uredi medovito zeliščni vrt pri VDC Črnomelj na Majeru in pripravi doživljajsko didaktične vsebine (»meditativna« mreža, na kateri bodo obiskovalci lahko uživali v oglašanju netopirjev, slackline, daljnogled za spremljanje netopirjev, razlagalne table z naravovarstvenimi vsebinami),
 • Uredi se točka »Spoznajmo skrivnostnega obiskovalca« v Cerkvi sv. Duha (montaža dveh fiksnih kamer na podstrešju cerkve, ki bosta snemali življenje kolonije netopirjev, postavitev dveh monitorjev za spremljanje netopirjev (eden bo montiran v Cerkvi sv. Duha, drugi v TIC Črnomelj).
 • Poleg monitorja, ki bo montiran na lokaciji TIC-a Črnomelj, je tu urejena tudi pestra ponudba izdelkov lokalnih ponudnikov Kolektivne znamke Bela krajina. Obiskovalci se bodo lahko pri bližnjem ponudniku gostinskih storitev okrepčali tudi z »netopirjevim« napitkom in kulinarično dobroto, ki bosta pripravljena iz lokalnih sestavin.
 • V sklopu projekta se načrtuje tudi nova prireditev »Noč netopirjev«, ki bi postala stalnica poletne  turistične ponudbe  mesta.
 • Tematska pot se nahaja v mestnem jedru Črnomlja in deloma vključuje sprehod ob zanimivih stavbah lokalnega pomena, ki so označene s tablami s spoznavnim znakom Haaške konvencije. Po poti oz. ulici od Cerkvice sv. Duha s poznoantičnim obzidjem do TIC-a Črnomelj si bodo obiskovalci po ulici kulture lahko ogledali tudi Primožičevo hišo, pastoralni center, rojstno hišo pesnika Mirana Jarca z Mestno muzejsko zbirko, vinsko klet. Ob TIC-u Črnomelj je župnijska cerkev sv. Petra, ki jo krasi velik, pred kratkim narejen  mozaik svetovno znanega umetnika p. Rupnika, v neposredni bližini pa so tudi številni objekti kulturne dediščine: črnomaljski grad z Zakladnico, Korenova in Sinkovičeva hiša, Posojilnica, Stoničev grad, Komenda, Stara šola, Sokolski dom, spomenik padlim v 1. svetovni vojni in spomenik NOB na Gričku.
 • V sklopu projekta se razvijejo 3 novi turistični produkti »Zgodbe iz broda«, »Po skrivnostnih sledeh netopirjev« in »Radoveden Netopirček«.

S tem bo omogočena izraba izjemnega turističnega potenciala, ki ga nudi prostor ob Lahinji in Dobličici  v mestnem jedru. Mesto Črnomelj je namreč zaznamovano z omenjenima rekama, ki s svojo značilno zeleno barvo oblivata mesto s treh strani. S svojo triosno zasnovo in obdanostjo z vodo (s četrte, severne strani je mesto v srednjem veku branil kanal) predstavlja Črnomelj enega najlepših primerov tipičnega srednjeveškega mesta v Sloveniji. Občina Črnomelj je tudi članica združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Projekt je zasnovan tako, da izpolnjuje vse usmeritve v smislu ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Posebnost Črnomlja je namreč ta, da lahko v samem mestnem jedru srečamo avtohtone ogrožene živalske vrste kot so bobri, vidre, želve in netopirji. V projektu predvidena infrastruktura je zasnovana tako, da omogoča razvoj butičnih in personaliziranih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo skozi celo leto, hkrati pa z zmanjševanjem motornega prometa v jedru ter spodbujanju hoje in veslanja prispeva k izboljšanju stanja okolja.

Projekt predstavlja pomembno izboljšanje (infrastrukturno, kakovostno in trajnostno) in nadgradnjo obstoječe javne turistične infrastrukture.

Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je:

 • trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in,
 • izboljšanje funkcionalnosti funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.