Občina Črnomelj je z željo mladim dolgoročno zagotoviti večnamenski prostor za izvajanje mladinskih aktivnosti izdelala idejno zasnovo Kreativne hiše mladih. Hiša mladih je na lokaciji nekdanjega Hotela Lahinja, ki ga je občina odkupila po delih, dodkončno v letu 2023. V Kreativni hiši mladih se bodo po idejni zasnovi izvajali programi neformalnega izobraževanja, prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking in izvedba kulturnih prireditev. S prenovo po fazah imamo namen zagotoviti tudi spalne kapacitete za okoli 50 obiskovalcev. 

Kuhinja je trenutno preurejena za potrebe OŠ Loka, ostali prostori pa so na voljo za dogodke za mlade in za medgeneracijsko povezovanje.

Prostor trenutno upravlja Mladinski center BIT, ki tam prireja razne aktivnosti za mlade. Po dogovoru je prostor na voljo tudi ostalim organizatorjem v naši občini.

Program v Kreativni hiši mladih lahko spremljate na tej povezavi

Projekt realizacije idejne zasnove bo potekal v skladu s finančnimi zmožnostmi občine.