V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR, prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja, je bil odobren projekt »HITRO« - Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja. Izvedba projekta naj bi trajala dve leti, a se je projekt zaradi epidemije podaljšal. Vodilni partner projekta je bil Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko zvezo Črnomelj in Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa projektni partner. Glavni cilj celotnega projekta je bil skupni razvoj in izboljšanje sistema civilne zaščite zaradi večje varnosti na čezmejnem območju. Glavni rezultati projekta so uskladitev in izdelava potrebnih dokumentov, ki omogočajo hitro in učinkovito nudenje pomoči na čezmejnem območju in ustanovljena, usposobljena in opremljena skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki bo zagotavlja izvajanje nalog zaščite in reševanja na čezmejnem območju v primeru poplav in potresov.

Celotna vrednost projekta:
808.163,58 €
Vir: INTERREG SI-HR
Odobrena sredstva za GZ Črnomelj in Občino Črnomelj:
390.179,36 €

Lastni delež OČ in GZ Črnomelj:
68.855,19 €

Brez_naslova.pngPosnetek_zaslona_2021-01-14_132632.jpg