V okviru projekta se je dokončala gradnja ceste F1 v dolžini 177 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2 (78 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

Celotna vrednost projekta:

541.341,17 EUR

Vir financiranja:

Proračun Občine Črnomelj