V okviru projekta se bo dokončala gradnja ceste F1 v dolžini 190 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V l. 2021 bo izvedena izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovod, ostalo bo sledilo v l. 2022.

 

Celotna vrednost projekta:

514.737,57 EUR

Vir sofinanciranja:

Proračun Občine Črnomelj