Izdelana je dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Vloga za gradbeno dovoljenje je podana na Upravno enoto. V izdelavi je projekt za izvedbo  za ČN Dobliče in kanalizacijo Dobliče in Grič.