Zgradi se okoli 4,5 km kanalizacij za naselji Dobliče in Grič pri Dobličah z dvema črpališčema na kanalizaciji Dobliče in čistilno napravo za 300 PE oz. prebivalcev.

Projekt smo prijavili na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost. Pričakujemo do 1 MIO EUR sofinanciranja, skupaj je projekt ocenjen na 2.134.811 EUR.

V primeru odobritve sofinanciranja bi projekt izvajali v letih 2023–2024.