Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku. Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobili sredstva za projekt. 

Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €

Predvideno sofinanciranje: 

Ministrstvo za izobraževanje in šport: 1.450.432,61  EUR
Predvidena sofinancerska sredstva EKO sklad: 260.400,00 EUR
Lastni delež Občine Črnomelj: 850.686,40  EUR

Začetek projekta: 2020
Predviden zaključek: 2024