V Dragatušu se nadaljuje z dograditvijo osnovne šole. Investicija zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole in dograditev prostorov za potrebe OŠ in vrtec. Namen investicije je zagotoviti ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Izvajalec del je podjetje TGH d.o.o., Črnomelj. 

Investicijsko-gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring d.o.o., Trebnje. 

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobili sredstva za projekt. 

Ocenjena vrednost celotne investicije: 2.561.519 EUR

Vir sofinanciranja:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.450.432,61 EUR
  • delež Občine Črnomelj 1.111.086,39

Začetek projekta: 2020


STANJE 

Oktober 2023

Gradnja je v fazi izvedbe strojno inštalacijskih del znotraj stavbe (razvodi za vodo, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje), sicer pa je že postavljeno stavbno pohištvo, dela na ovoju stavbe so v zaključni fazi. 

IMG_20230928_085808_resized_20231018_010438666.jpg   IMG_20231012_090941_resized_20231018_010439202.jpg