O projektu CLARINET:

Namen mednarodnega projekta CLARINET je dvigniti ozaveščenost o prispevkih migrantov v državah EU in med prebivalci EU. Ozaveščanje lokalnih skupnosti za integracijo v evropskih mestih je projekt, ki ga v sodelovanju z 18 drugimi partnerji vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije.

Splošni cilj projekta CLARINET (https://www.clarinetproject.eu) je bil  ozaveščanje državljanov EU o pozitivnem prispevku migrantov k družbi EU. Projekt CLARINET skuša spodbujati lokalne skupnosti, da bi izpostavljale pozitivne prispevke migrantov v skupnostih, v katerih živijo, in širše. Da bi to dosegli, je bilo vzpostavljeno močno partnerstvo med 8 lokalnimi oblastmi (občinami, regionalnimi vladami) in 9 organizacijami civilne družbe s sedežem v 8 različnih evropskih državah in dvema mednarodnima mrežama. Osem držav, ki sodelujejo v projektnih dejavnostih, je del Jugovzhodne Evrope, območja, ki ga je v zadnjih letih, zaradi njegovega geografskega položaja, močno zaznamoval prihod prosilcev za azil in ležijo na treh različnih migracijskih poteh: sredozemska pot (Italija), zahodno-balkanska pot (Slovenija, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Avstrija) in vzhodno-balkanska pot (Grčija, Ciper).

Triletni projekt (2019 - 2021) je vključeval aktivnosti na lokalni in evropski ravni z namenom doseganja treh posebnih ciljev: 1) Prepoznati in spodbuditi dobre prakse lokalnih skupnosti v javnih komunikacijskih kampanjah o migracijah in vključevanju migrantov v okolje, 2) Pripraviti in izvesti uspešne javne komunikacijske kampanje s strani lokalne skupnosti in 3) Spodbujati izmenjavo dobrih praks komunikacijskih kampanj o migracijah in integraciji, ki so jih pripravile lokalne skupnosti na ravni EU.

Projektne aktivnosti:

1. Priprava in izvedba razpisa za ˝Evropsko nagrado za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji˝

2. Izdelava ˝Priročnika na temo migracij in integracije za lokalne skupnosti”

3. Izvedba osmih programov usposabljanja za lokalne skupnosti o načinih in vsebinah ozaveščanja glede migracij in integracije v njihovem lokalnem okolju

4. Organizacija 8 umetniških rezidenc/gostovanj

5. Oblikovanje in promoviranje 8 ozaveščevalnih kampanj o migracijah, ki jih bodo izvedle sodelujoče lokalne skupnosti