Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično območje Dolenjci

Status: veljaven

Območje OPPN je locirano na južnem delu naselja Dolenjci.

Območje OPPN meri cca 3.560 m². Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SKs – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami. Območje je del enote urejanja prostora DOL_12.

Ureditve priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo segajo tudi izven območja OPPN.

S tem OPPN se na območju dela naselja Dolenjci načrtuje ureditev:

  • območja za ureditev kampa z objekti za turizem in mobilnimi počitniškimi hišami,
  • urbane opreme,
  • zelenih površin,
  • pripadajočih zunanjih površin in površin za parkiranje ter
  • gospodarske javne infrastrukture.