Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Nove arheološke najdbe v črnomaljskem gradu

4.9.2023 / Novice

Ponedeljek, 4. september 2023 - Zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti – Skupina STIK je v črnomaljskem gradu izvedla arheološka izkopavanja. V enem izmed prostorov so odkrili 2,10 metrov širok polkrožni temelj domnevnega stolpa, ki se je naslanjal na zidove ene izmed starejših faz gradu.

O odkritju so zapisali: »Predvidevamo, da bi lahko bil zgrajen kot del utrditev povezanih z obrambo pred turškimi vpadi, na podlagi prvih ocen tam odkritega gradiva pa ga umeščamo v čas prehoda iz srednjega v novi vek. V notranjosti stolpa smo odkrili z zidovi pravokotno zamejen prostor, ki predstavlja neke vrste shrambo ali klet. Zahodno od stolpa smo dokumentirali več jam za lesene kole ter kamnite tlake, med katerimi so nekateri bili premazani tudi z maltnim estrihom. Slednji predstavljajo notranjost enostavnih objektov, ki glede na lokacijo nedvomno spadajo v sklop grajskega gospostva. Najstarejšo izrabo prostora smo ugotovili v zahodnem predelu gradu, kjer se relief prične spuščati proti reki Dobličici. Ugotovljeno je še, da je območje bilo poseljeno že v prazgodovini, iz tega časa smo namreč odkrili hodno površino, na kateri so bila prepoznana ognjišča in peči. Številni tam odkriti ostanki žlindre pa dajo slutiti, da je prostor bil uporabljan za namene predelave in obdelave železove rude.«

Prostor, kjer so nove najdbe, je predviden za grajsko trgovino, v kateri bodo obiskovalci lahko kupili vstopnice za plačljive dogodke, turistična doživetja, spominke in značilne izdelke, hkrati pa bodo tudi pridobili informacije o grajski ponudbi ter aktualnih dogodkih. 

Širok polkrožni temelj domnevnega stolpa, ki je v prostoru bodoče grajske trgovine, bo potrebno po končanih arheoloških izkopavanjih skladno z napotki ZVKDS prezentirati »in situ« in sicer s steklenim pohodnim podom ter osvetlitvijo in prezračevanjem.

Vri: Skupina STIK
Foto: Tilen Kozamernik

Projekt se sofinancira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), in sicer iz razvojnega področja: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, investicija D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID).

»Naložbo financira Evropska unija - NextGenerationEU«

MK_SI_logo.jpg

logotipi.png