Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine letos po novem pravilniku

23.11.2022 / Novice

Foto: Uroš Raztresen

Sreda, 23. november - Letos smo sprejeli nov Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj. Ta po novem dopušča večje možnosti, saj Občina  s tem pravilnikom lahko usmerja finančna sredstva za tri vrste ukrepov. V letošnjem letu smo tako za obnovo nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj, za ukrep št. 1 in 2, preko javnega razpisa namenili 50.000 EUR. 

Na razpis se je prijavilo pet upravičencev do dodelitve sredstev za sofinanciranj obnove objektov in drugih ureditev. Z odobritvijo njihovih vlog se je tako zamenjala kritina na Haringovi hiši v Črnomlju, nabavila urbana oprema za ureditev gostinskega vrta na Petrovem trgu v starem mestnem jedru Črnomlja, uredila steklena zaščita pred kamnito spolijo na župnijski cerkvi sv. Petra, zamenjala kritina na zvoniku in lopi na podružnični cerkvi sv. Vida v Gribljah ter obnovila streha zvonika in fasada zvonika na podružnični cerkvi sv. Roka v Hrastu pri Vinici.

Ukrepi: 

  • Ukrep št. 1 – obnova kulturnih spomenikov in objektov registrirane dediščine na območju občine Črnomelj,
  • Ukrep št. 2 – obnova objektov ter izvedba drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja,
  • Ukrep št. 3 – obnova objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj.