Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Nova investicijska prelomnica za OŠ Dragatuš

2.8.2022 / Novice

V Dragatušu se nadaljuje z dograditvijo osnovne šole. Investicija zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole in dograditev prostorov za potrebe OŠ in vrtec. Namen investicije je zagotoviti ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Izvajalec del je podjetje TGH d.o.o., Črnomelj. Vrednost investicije za dograditev OŠ Dragatuš znaša 2.439.767,04 EUR. Sladno s podpisano pogodbo naj bi bila dela zaključena v juniju 2024. 

Investicijsko-gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring d.o.o., Trebnje.