Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Elektronske vloge

Vloge vključene v eUprava in SPOT:

 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Odmera komunalnega prispevka
 • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
 • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
 • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
 • Pomoč občine ob rojstvu otroka
 • Lokacijska informacija
 • Informacije javnega značaja
 • Mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine
 • Splošno sporočilo/dopolnitev vloge