Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Nadomestne volitve predstavnika romske skupnosti 2022

Nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, predstavnika romske skupnosti – 8. maj 2022

Razpis nadomestnih volitev objavljen v Uradnem listu RS 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

Sklep o določitvi volišč

Sklep o spremembi naslova volišča

Obrazci za kandidaturo

Kandidatura za OS Romi

Soglasje kandidata za OS Romi

Navodilo o obrazcih dajanja podpore volilcev

Obrazec podpore


Volilni odbori - predlogi

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 13. 3. 2022 oddajo Posebni občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov (volilni odbor za predčasno glasovanje in volilni odbor za glasovanje v nedeljo 8. 5. 2022).

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan volilni odbor.

Soglasje kandidata 2022 za delo v VO za 8. 5. 2022

Soglasje kandidata 2020 za delo v VO predčasno glasovanje


O B V E S T I L O - vpis v evidenco volilne pravice pripadnikov romske skupnosti

V zvezi z nadomestnimi volitvami za člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, pripadnika romske skupnosti, ki bodo 8. 5. 2022, obveščamo, da Komisija romske skupnosti, ki je bila imenovana s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj, v skladu z 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13), zbira izjave pripadnikov romske skupnosti, ki želijo uveljavljati volilno pravico kot pripadnik romske skupnosti in še niso vpisani v evidenco volilne pravice pripadnikov romske skupnosti. Izjave se vložijo pri komisiji, na sedežu Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Volilna pravica državljana RS, pripadnika romske skupnosti, se ugotavlja na podlagi podane izjave in Meril za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS – pripadnika romske skupnosti, z dne 20. 1. 2016, ki jih je sprejel Svet romske skupnosti RS.

Komisija romske skupnosti bo zasedala in od upravičencev neposredno sprejemala izjave 

 v sredo, 6. 4. 2022, od 9. do 11. ure in od 14. do 16. ure,

v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Osebe, ki se bodo pri komisiji zglasile tega dne prosimo, da imajo s seboj veljavni osebni dokument.

Komisija romske skupnosti občine Črnomelj

Merila za vpis v evidenco


Žreb - določitev vrstnega reda kandidatur

Sklep o postopku in načinu  izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur za izvedbo nadomestnih volitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet, ki bodo 8. maja 2022

Javna objava Seznama potrjenih kandidatur za nadomestne volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti dne, ki bodo 8. maja 2022.

Seznam potrjenih kandidatur


Predčasno glasovanje za izvedbo nadomestnih volitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti, bo v sredo, 4. maja 2022, med 7. in 19. uro, na sedežu Posebne občinske volilne komisije Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v pritličju (v prostorih bivšega TICa)

Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja


KONČNO POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA NADOMESTNIH VOLITVAH ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ, dne 8. 5. 2022