Datum objave

1. 3. 2024 do 07:00

Rok za prijavo

2. 4. 2024

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

Obvestilo o odprtju Javnega programskega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (oznaka razpisa: Črnomelj-PrR-2024)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 1. marcem 2024 odpira Javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj.

Razpis bo odprt od 1. 3. 2024 do 2. 4. 2024.

Besedilo razpisa, merila in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletnih straneh www.jskd.si  in www.crnomelj.si.

Helena Vukšinič,
vodja območne izpostave JSKD Črnomelj

Dokumentacija


Obrazci