Datum objave

17. 7. 2023

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4224-160/2023-54, z dne 17. 7. 2023 obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za Občino Črnomelj za leto 2023.

 

Datum odpreme: 13. 7. 2023

Datumi zapadlosti (2 obroka):

  1. obrok: 28.08.2023
  2. obrok: 27.10.2023

Datumi zapadlosti (4 obroki):

  1. obrok: 28.08.2023
  2. obrok: 27.09.2023
  3. obrok: 27.10.2023
  4. obrok: 27.11.2023

Dokumentacija