Datum objave

13. 6. 2023

Rok za prijavo

19. 6. 2023 do 12:00

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.

V času do 19. 6. 2023 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov:  

Dokumentacija