Datum objave

20. 1. 2023

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2023 – predlog za izdajo.

V času do 26. 1. 2023 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer na elektronski naslov:  

Dokumentacija