V sklopu kanalizacijskega sistema Vinica se bodo izvedla dela na dveh odsekih - kanalizacija Ogulin (arheološke raziskave v letu 2022. nadaljevanje postopka po pridobitvi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine) in kanalizacija Sečje selo (2022).