Imenovana je bila projektna skupina, katere naloga je, da izdela in oblikuje idejne in programske vsebine za izdelavo projektne naloge, za obnovo Kulturnega doma Dragatuš.

20.000,00 EUR (za projektno dokumentacijo)