Volitve 2018

csm Lokalnevolitve2018 pasica 95bfb3fa27 
Dostop do spletne objave - Lokalne volitve 2018

IZID VOLITEV – 2. december 2018
pdfPoročilo o izidu volitev župana v občini Črnomelj
IZID VOLITEV – 18. november 2018

pdfIzid volitev župana Občine Črnomelj (1. krog)
pdfPoročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj
pdfPoročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

pdfPoročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj

 

2. KROG REDNIH VOLITEV ŽUPANOV - 2. december 2018

Državna volilna komisija je dne, 20. 11. 2018 razpisala drugi krog rednih volitev županov.

Drugi krog se opravi izmed kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov in sicer:

  1. Andrej Kavšek
    Predlagatelj: Vladimir Radovič in skupina volivcev
  2. Maja Kocjan
    Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS, konferenca mestnega/občinskega odbora

Predčasno glasovanja
Volivci, ki so na dan glasovanja 2. 12. 2018 odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem na volišču za predčasno glasovanje in sicer na sedežu Občinske volilne komisije, Trg svobode 3, Črnomelj, v pritličju v prostorih Mladinskega centra BIT in sicer v torek, 27. 11. 2018, v sredo, 28. 11. 2018 in v četrtek, 29. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure.

Glasovanje po pošti
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo  in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to najkasneje  do srede, 21. 11. 2018  sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,  na priloženem obrazcu. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.  
Priloga: pdfObrazec

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču,  v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko na dan glasovanja, 2. decembra 2018, glasujejo  pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na priloženem obrazcu najkasneje do srede, 28. 11. 2018.
Priloga: pdfObrazec

Predstavniki kandidatur lahko do 26. 11. 2018 predložijo seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

Obvestilo o ugotavljanju izida glasovanja po pošti (2. krog)
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj bo ugotavljala izid glasovanja po pošti na seji dne, 3. 12. 2018 ob 14. uri, v sejni sobi občine Črnomelj.

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Kontakt

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Kontakt

PREDPISI
 Povezave:
 
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.