Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Seznam predpisov

 

Naziv predpisa

Objava

Odlok o občinskih cestah v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 76/2012

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 1/2014

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 1/2014,41/2017, 24/2018

Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi

Uradni list RS, št. 53/2008, 47/2013

Odlok o prekrških zoper javni red in mir v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 68/1996

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Črnomelj

Uradni list RS, št. 1/2014

Odlok o občinskih taksah v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 65/2007

Odlok o taborjenju v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 66/2007, 31/2008, 47/2013

Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj  

Uradni list RS, št. 1/2014

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj

Uradni list RS, št. 28/1992

Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj  

Uradni list RS, št. 81/2012,  št. 81/2015

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj 

Uradni list RS, št. 97/2009

Odlok o turistični taksi v občini Črnomelj 

Uradni list RS,   št. 40/2018

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Črnomelj 

Uradni list RS, št. 8/2016

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina

Uradni list RS, št. 27/2012

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Črnomelj

Uradni list RS, št. 14/2013

Odlok o simbolih Občine Črnomelj

Uradni list RS, št. 71/1996, 47/2009

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.