Seznam pooblaščenih uradnih oseb

Seznam uradnih oseb občinske uprave Občine Črnomelj, ki so pooblaščene za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na I. stopnji

ODDELEK

IME IN PRIIMEK JAVNEGA USLUŽBENCA
naziv oz. delovno mesto

OBSEG POOBLASTILA

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

SLAVICA NOVAK JANŽEKOVIČ
Podsekretar - vodja oddelka

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

KATARINA PLUT
Pravnik II

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

TATJANA JAKŠA
Višji referent za splošne in kadrovske zadeve

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

TANJA RAMUTA
Svetovalec za premoženjske zadeve

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ PODEŽELJA

 

GRETA AUGUŠTIN
Podsekretar – vodja oddelka

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

TANJA PETEH
Svetovalec za gospodarske dejavnosti

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

MARIJA MOJCA ČRNIČ
Višji referent za kmetijske zadeve

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe 

ANITA JAMŠEK
Svetovalec za regionalni razvoj

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN JAVNE FINANCE

VLADKA KOSTELEC PETEH
Višji svetovalec za družbene dejavnosti

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

JOŽE MIGALIČ
Svetovalec za družbene dejavnosti

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji  

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 

 

 

VINKO KUNIČ
Podsekretar – vodja oddelka

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

MARIJA PRAŠIN KOLBEZEN
Višji svetovalec za urejanje prostora in urbanizem

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

SREČKO JANJOŠ
Višji svetovalec za gospodarske javne službe

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

GREGOR POŽEK
Svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in geodetske zadeve nepremičnin

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

KRISTINA  ZAJC
Svetovalec za vodenje projektov

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

ŽELJKA KARIN BILIČIČ
Svetovalec za upravno pravne zadeve

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

KABINET ŽUPANA

BERNARDA FABJAN
Podsekretar – vodja kabineta župana

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji  

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.