Osnovni podatki

Lega

  • Kje smo ? web
  • 92 km od Ljubljane
  • 120 km od ljubljanskega letališča Brnik
  • 100 km od Zagreba, Hrvaška
  • 25 km cestnega križa Zagreb – Split, Zagreb - Reka (cestni križ Bosiljevo)

Število prebivalcev: 14.586 (stanje oktober 2014, Vir: Statistični urad RS)

Površina: 340 km2

Mednarodno sodelovanje:

  • Občina Negotino – Makedonija
  • Občina Antillo (Sicilija) – Italija web
  • Občina Terzo d'Aquileia Udine - Italija web
  • Grad Duga Resa – Hrvaška web

Občinski praznik:

  • Praznik občine je 19. februar, dan I. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, leta 1944 v Črnomlju.

O mestu Črnomelj...

Črnomelj, slikovito mestece v osrčju Bele krajine, ima izjemno lego v (po)krajini, kot tudi pomembno pozicijo v zgodovini. Izvorno naselbinsko jedro je umeščeno na trdnem, izpostavljenem pomolu, ki se dviga iz globokega, mehkega rečnega okljuka. Kristalinična urbana struktura, obdana s strmimi, zelenimi brežinami in oblita s praelementom vode, ustvarja dramatično napetost in ustvarjalen dialog med komplementarnima principoma »moškega in ženskega«, urbanega in naravnega, zgornjega in spodnjega prostora mesta.

Med obema svetovoma, ki sta medsebojno jasno (raz)ločena, a tudi organsko prežeta, se na prostorsko bogat način lahko sprehajamo tako fizično, vizualno, kot tudi duhovno. Prav zaradi omejitev z naravnimi danostmi in mejami je črnomaljsko staro mestno jedro ohranilo večino svoje naravne krajinske privlačnosti in urbane oblikotvorne posebnosti, s tem pa tudi svoje izpovednosti. Značilna troedina ulična in stavbna zasnova na kamnitem platoju izhaja še iz davnega srednjega veka.

Hitra prostorska razpršitev se je zgodila šele v novejši dobi, ko je urbanizacija na bolj ali manj stihijski način preskočila bregove Dobličice in Lahinje ter v širšem Črnomlju povzročila tipični fenomen monotonega, suburbanega kaosa (t.i. »urban sprawl«). Čeprav deloma opuščeno in marsikje zanemarjeno, ostaja zgodovinsko mestno jedro ključna prostorska kakovost in vrednota mesta, ki jo je potrebno ohranjati, vzdrževati in subtilno nadgrajevati. Le na ta način bo (p)ostalo tista bivalna posoda, v kateri se bo lahko udejanjala visoka kakovost bivanja v skladu s priznanimi trajnostnimi kriteriji, kjer bo prebivalec, pa tudi obiskovalec mesta lahko najbližje tako ubrani urbanosti, kot tudi raznoliki naravnosti.

(Aleksander Ostan, arhitekt, 2008)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.