Ostali organi

Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj

 • Jože Weiss, poveljnik
 • Jože Vrščaj, namestnik poveljnika in član – področje požarne varnosti in tehnične nesreče
 • Marjetka Papež, članica – področje oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva
 • Boštjan Majerle, član – zaklanjanje in evakuacija
 • Renata Kambič, članica – področje radiološke, kemične in biološke (RKB) zaščite
 • Antonija Balkovec, članica – področje prve medicinske pomoči
 • Samo Kavčič, član – področje gradbeno tehničnega reševanja
 • Boris Korasa, član – področje koordinacijenmed štabom CZ Občine Črnomelj in Policijo

Varnostni sosvet Občine Črnomelj

 • Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj
 • Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj
 • Tamara Potočar, v. d. direktorica Občinske uprave Občine Črnomelj
 • Jože Weiss, poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj
 • Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva
 • Mitja Frankovič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  pdfSporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta
  pdfPoslovnik Varnostnega sosveta
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.