Ostali organi

Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj

 • Jože Weiss, poveljnik
 • Jože Vrščaj, namestnik poveljnika in član – področje požarne varnosti in tehnične nesreče
 • Marjetka Papež, članica – področje oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva
 • Boštjan Majerle, član – zaklanjanje in evakuacija
 • Renata Kambič, članica – področje radiološke, kemične in biološke (RKB) zaščite
 • Antonija Balkovec, članica – področje prve medicinske pomoči
 • Samo Kavčič, član – področje gradbeno tehničnega reševanja
 • Boris Korasa, član – področje koordinacijenmed štabom CZ Občine Črnomelj in Policijo

Varnostni sosvet Občine Črnomelj

 • Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj
 • Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj
 • Danijela Nedič Orešič, direktorica Občinske uprave Občine Črnomelj
 • Jože Weiss, poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj
 • Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva
 • Mitja Frankovič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  pdfSporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta
  pdfPoslovnik Varnostnega sosveta

Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih pri županu občine Črnomelj

 •  predstavnik Mladinskega centra BIT Črnomelj,
 • predsednik Kluba belokranjskih študentov,
 • predsednik Mladinskega kulturnega kluba Bela krajine,
 • predstavnik Športno turističnega društva Vinica,
 • predstavnik skavtov Steg 1 Črnomelj,
 • predstavnik Občinske uprave Občine Črnomelj iz področja družbenih dejavnosti.
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.