O občini

 Zemljevid Občina Črnomelj

Osnovni podatki
Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjužnejšo točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji vrh. Obsega 339,9 km2 površine kar predstavlja preko 50% vse površine Bele krajine, zato je občina Črnomelj tudi največja občina v Beli krajini. Občina šteje nekaj manj kot 15.000 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 13-ih krajevnih skupnostih (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg ob Kolpi, Talčji Vrh, Tribuče, KS Vinica).

Uradna dolžina meje Občine Črnomelj z Republiko Hrvaško je 52,83km.

Črnomelj

Mesto Črnomelj leži na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine.

Občinski praznik
Praznik občine je 19. februar, dan I. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, leta 1944 v Črnomlju.

Grb in zastava

obcina crnomelj grb Grb Občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj. Ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je stolp iz pečata mesta Črnomlja iz leta 1587.
zastava obcine crnomelj

Zastava Občine Črnomelj je zeleno belo zelena, z grbom Občine Črnomelj v sredini. Zelena barva je svetlo zelena. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Središče grba na zastavi je v presečišču diagonal zastave. Gornji in spodnji del grba segata do polovice obeh zelenih polj zastave.

Mednarodno sodelovanje
Grad Duga Resa – Hrvaška
Občina Negotino – Makedonija
Občina Antillo (Sicilija) – Italija
Občina Terzo d'Aquileia Udine - Italija

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.