Komisije in delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Janez Perušič – predsednik
 2. Leopold Perko - član
 3. Štefan Misja - član
 4. Maja Kocjan - članica
 5. Nataša Hudelja - članica

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNOMELJ

 1. Andrej Matkovič – predsednik
 2. Jernej Kavšek - član
 3. Marjan Hutar - član
 4. Zmago Kozina - član
 5. Miroslav Rožman - član

ODBOR ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA

 1. Anica Želježnjak – predsednica
 2. Jaka Birkelbach - član
 3. Zdenka Novak - članica
 4. Franc Ivanušič - član
 5. Jana Pešelj - članica

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

 1. Nataša Hudelja – predsednica
 2. Samo Kavčič - član
 3. Silvo Grdešič - član
 4. Stanislav Starešinič - član
 5. Andrej Beličič - član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Branislav Adlešič – predsednik
 2. Erika Cerar - članica
 3. Alojz Puhek - član
 4. Janez Weiss - član
 5. Tončka Jankovič - članica

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 1. Stanislav Starešinič – predsednik
 2. Tajana Kozina - članica
 3. Jožica Grdun Adlešič - članica
 4. Ciril Totter - član
 5. Franc Ivanušič - član

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 1. Štefan Misja – predsednik
 2. Marica Prijanovič Tonkovič - članica
 3. Cvetka Aupič - članica
 4. Polona Godina Mavrič - članica
 5. Nataša Hudelja - članica

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1.  Martin Žepič – predsednik
 2.  Janez Papež – član
 3.  Robert Klobučar – član
 4.  Barbara Pezdirc – članica
 5.  Mitja Frankovič – član
 6.  Martin Orlič – član
 7.  Lidija Malešič – članica

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE ODVISNOSTI 

 1.  Klemen Vitkovič – predsednik
 2.  Brigita Grahek Šolar- članica
 3.  Marina Strahinić - članica
 4.  Katarina Špehar - članica
 5.  Mateja Malnarič - članica
 6.  Zdenka Vrtin - članica
 7.  Tatjana Zupančič - članica
 8.  Marija Kolbezen - članica
 9.  Nataša Hudelja - članica

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI

 1. Zdenka Vrtin – predsednica
 2. Nada Babič Ivaniš - članica
 3. Tonček Hudorovac - član
 4. Anton Hudorovac - član
 5. Tajana Kozina - članica
 6. Ivanka Štukelj - članica
 7. Henček Kosec - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PLAKET OBČINE ČRNOMELJ

 1. ROŽIČ Boris - predsednik
 2. MADRONIČ Mira - članica
 3. VITKOVIČ Marjan - član
 4. ŠTEFANIČ Peter - član
 5. MAJERLE Boštjan - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 1. BIRKELBACH Jaka - predsednik
 2. GODINA MAVRIČ Polona - članica
 3. RUŽIČ Aleksandra - članica
 4. PINTARIČ Cvetka - članica
 5. STEINER Darja - članica

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN ŠPORTNI KOLEKTIV LETA

 1. ČRNIČ Drago - predsednik
 2. MALERIČ Saša - član
 3. KOLBEZEN Marija - članica
 4. MAJERLE Tilen - član
 5. ŽLAK Stanislav - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 1. MAJERLE Boštjan - predsednik
 2. GRDUN ADLEŠIČ Jožica - članica
 3. PERUŠIČ Janez - član
 4. IVANIČ Sonja - članica
 5. MRAVINEC Marko - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 1. DOMITROVIČ Helena - predsednica
 2. KAPŠ Katarina - članica
 3. BABIČ Vinko - član
 4. MAJERLE Branko - član
 5. MUŠIČ Martin - član

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OS 

 1. POLJŠAK Alojz - predsednik
 2. VRŠČAJ SPUDIĆ Erika - nam. predsednika
 3. VITKOVIČ Marjan - član
 4. PLUT Katarina - nam. člana
 5. LESKOVAR Milan - član
 6. JAKŠA Tatjana - nam. član
 7. HUDOROVAC Anton -  član
 8. TUDIJA Liljana - nam. člana

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 1. PLEVNIK Darinka - predsednica
 2. MIKETIČ VIPAVEC - nam. predsednice
 3. PUHEK Martin - član
 4. JERMAN Jožef - nam. člana
 5. HUTAR Fanika - članica
 6. RAVNIKAR Alojz - nam. članice
 7. JAKŠA Janez - član
 8. SUHOREPEC Igor - nam. člana

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE ČRNOMELJ

 1. MATKOVIČ Srečko - predsednik
 2. RADOJČIČ Mira - članica
 3. GRABRIJAN Boris - član
 4. SUHOREPEC Igor - član
 5. BRULA Anton - član

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 

PLEVNIK Darinka

Trubarjeva ulica 2, Črnomelj

Predsednica

MIKETIČ VIPAVEC Jožica

Gubčeva ulica 7, Črnomelj

Nam. predsednice

Mag. PUHEK Martin

Ul. 21. okt. 17c, Črnomelj

Član

STAREŠINIČ Vladimir

Bevkova ulica 3, Črnomelj

Nam. člana

STRMEC Jožef

Čardak 5, Črnomelj

Član

CERAR Erika

Obrh pri Dragatušu 5, Dragatuš

Nam. člana

JAKŠA Denis

Kajuhova ulica 4, Črnomelj

Član

ŠKOF Janez

Ul. Bratov Klemenc 11, Črnomelj

Nam. člana

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PLAKET OBČINE ČRNOMELJ

 

ŠIMEC Sašo

Pri stadionu 4, Črnomelj

Predsednik

ŠTEFANIČ Peter

Ul. 21. avgusta 18, Črnomelj

Član

PAVLAKOVIČ Stanislav

Šolska ulica 5, Črnomelj

Član

DRŽAJ Andrej

Dragatuš 33, Dragatuš

Član

VERBANEC Peter

Ul. Pod smreko 2, Črnomelj

Član

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 

MADRONIČ Mira

Stari trg 39, Stari trg

Predsednica

DICHLBERGER Marija

Ul. Pod gozdom 18, Črnomelj

Članica

KAPŠ Katarina

Prelesje 12, Stari trg

Članica

VERBANEC Nataša

Ul. Pod smreko 2, Črnomelj

Članica

PERUŠIČ Alojz

Ul. Danila Bučarja 18, Črnomelj

Član

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN ŠPORTNI KOLEKTIV LETA

 

PERUŠIČ Janez

Butoraj 24, Črnomelj

Predsednik

BAHOR Zdravko

Dragovanja vas 15, Dragatuš

Član

MRAVINEC Franc

Kanižarica 40, Črnomelj

Član

ČRNIČ Drago

Semiška cesta 4a, Črnomelj

Član

ŠUMAR Elvis

Kanižarica 10a, Črnomelj

Član

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 

RUŽIČ Aleksandra

Metliška cesta 3, Črnomelj

Predsednica

JESIH Dušan

Belčji Vrh 19, Dragatuš

Član

MRAVINEC Mihael

Vinica 42, Vinica

Član

SCHWEIGER Andrej

Zadružna cesta 10a, Črnomelj

Član

BRULA Anton

Talčji Vrh 2a, Črnomelj

Član

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 

VESELIČ Stanko

Cankarjeva ulica 2, Črnomelj

Predsednik

GRABRIJAN Boris

Velika sela 6, Adlešiči

Član

BABIČ Vinko

Sadež 17, Črnomelj

Član

ROM Matija

Doblička Gora 6a, Črnomelj

Član

MLAKAR Dušan

Kanižarica 14a, Črnomelj

Član

 

 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.