Seznam pooblaščenih uradnih oseb

Seznam uradnih oseb občinske uprave Občine Črnomelj, ki so pooblaščene za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na I. stopnji

ODDELEK

IME IN PRIIMEK JAVNEGA USLUŽBENCA
naziv oz. delovno mesto

   

OBSEG POOBLASTILA

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

SLAVICA NOVAK JANŽEKOVIČ
Podsekretar - vodja oddelka

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

KATARINA PLUT
Pravnik VII/2

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

TATJANA JAKŠA
Svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

TANJA RAMUTA
Višji svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

NINA MODRINJAK
Svetovalec III

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSTVO

 

ŽELJKA KARIN BILIČIČ
Višji svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

TANJA PETEH
Višji svetovalec III

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

MARIJA MOJCA ČRNIČ
Svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe 

SREČKO JANJOŠ
Višji svetovalec I

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

Mag. GREGOR POŽEK
Višji svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

BOŽIDAR BRAJKOVIČ
Svetovalec II

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

KRISTINA ZAJC
Višji svetovalec III

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

TAMARA POTOČAR
Podsekretar-vodja oddelka

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

VLADKA KOSTELEC PETEH
Višji svetovalec I

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

JOŽE MIGALIČ
Višji svetovalec III

   

pooblastiloza vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe 

KABINET ŽUPANA

 

 

 

BERNARDA FABJAN
Podsekretar – vodja kabineta

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

DARJA VUKČEVIČ
Svetovalec III

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

PROJEKTNA PISARNA

Mag. ANITA JAMŠEK
Podsekretar

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe 

 

GRETA AUGUŠTIN
Podsekretar

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

VINKO KUNIČ
Podsekretar

   

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

 

Mag. MARIJA PRAŠIN KOLBEZEN
Podsekretar

   
pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.