Splošno

Vlada se je seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018

Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko, pomursko, podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo zajema splošno vremensko situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in reševalnih služb, obveščanje javnosti in trenutno stanje.

Agencija Republike Slovenije za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno izpostavljeno sporočilo o prihajajočem izrednem padavinskem dogodku.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.

Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji. Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih1.944stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz v naselju Semič.

V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, Ljubljanske, Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske regije, pripadniki Civilne zaščite in Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo mesto in podjetja Elektro Ljubljana. Sodelovali so tudi gasilci iz Republike Hrvaške.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo in z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po predhodnem zbiranju podatkov 12. junija 2018 na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh – na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in država tudi subvencionira zavarovalne premije.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, do 6. julija 2018 pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.

Vir: MO

Vlada bo pomagala občini Črnomelj  pri sanaciji škode na objektih namenjenih predšolski vzgoji in na objektih osnovnih šol

Del območja občine Črnomelj je v petek, 8. junija 2018, prizadelo hudo neurje s točo. Med poškodovanimi objekti so bili tudi objekti namenjeni predšolski vzgoji in objekti osnovnih šol.

Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala občina Črnomelj, je vlada ugotovila, da je investicija v sanacijo strehe Osnovne šole Loka Črnomelj neprimerna, saj je zaradi dotrajanosti objekta potrebna izgradnja nove šole. Vlada je sklenila, da bo sodelovala pri sanaciji škode na črnomaljskih objektih predšolske vzgoje in osnovnih šol.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pooblastila, da opravi vse potrebne pogovore z občino in ugotovi obseg sofinanciranja s strani občine, pokritost škode z odškodninami iz zavarovanja ter obseg potrebnega sofinanciranja s strani države. Na podlagi pridobljenih podatkov bo vlada v skladu z zakonskimi možnostmi odločila o konkretnih zneskih sofinanciranja posameznih škod in izgradnje nove osnovne šole.

Vir: MIZŠ

http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/181_redna_seja_vlade_rs_61424/

 

Donacija, pomoč

Na Občino Črnomelj smo prejeli klice posameznih donatorjev. Vsak posameznik, ki je potreben pomoči, naj pokliče kontaktno številko. Ponujen material je donacija, za prevoz pa morate poskrbeti sami.

STREŠNIKI, MATERIAL - DONACIJA    
Ljubljana 041 754 419 Paropropustna folija, žeblji, vijaki
Postojna 031 434  660 cigel mediteran 55m2
Bled 031 631 552 novi bobrovci 
Šentvid pri Stični 031 594 252 400 kom strešnikov bramac
Borovnica pri Ljubljani 041 521 525 1000 kom rabljene strešne opeke Kikinda
Ljubljana 041 461 603 90 mediteran strešnikov
Tolmin 041 949 258 120 m2 strešnikov in nekaj vrhnikov
Brežice 040 312 878 okrog 1600 kom mediteran strešnikov
Kočevje 040 864 131  400 kosov, 12 palet rabljenih strešnikov
Novo mesto 051 392 149 250 komadov betonskih strešnikov Bramac 
Metlika 041 938 476 Betonska kritina Vesna 41x33m, cca. 500 vključno s krajniki
Radovljica 051 623 835  strešno kritino proizvajalca Tondach, tip zarezni Bobrovec ravno rezan cca 1.200 kos
Ivančna Gorica 041 691 123 Kritina podarijo - 175 kom tondah, 72 bramac, 20 kom zaključnih
Goriče pri Kranju 040 707 505 Betonska kritina
Mokronog 041 995 748 500 kos kritine Kikinda
Črnomelj 031 750 088 230 kos kritine Walter V.5
Škofja Loka 040 396 902 40 m/2 strešniki Tondach
Muljava 040 535 331, 01 787 74 87 3000 kos kritine, plačati 50 EUR
Grosuplje 031 311 761 250 kom nove opečne kritine tondah
Trebnje 031 603 639 700 kom rabljenih, betonskih strešnikov
Podčetrtek 031 776 741 Bramac Sivec NG in so zloženi, na plateh 
     
KROVCI
Krovstvo in kleparstvo Piljević Faruk s.p. Ljubljana 041 760 304
Stevmar d.o.o. Maribor 040 709 667
Strehe Fras, Igor Fras s.p.   041 499 924
Cimermanstvo Irner Janez Marija Irner s.p. Ljubno ob Savi 040 256 419
Antena, stavbno mizarstvo in tesarstvo, Anja Naraločnik s.p. Rečica ob Savinji  031 877 039

Its time to treat yourself. 2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na Občino Črnomelj se je obrnilo veliko posameznikov in podjetij, ki bi bili pripravljeni pomagati pomoči potrebnim po neurju 8. 6. 2018 na območju občine Črnomelj. V zvezi z darovanjem strešnikov, fizično pomočjo pri prekrivanju strehe in drugo vrsto pomoči, svoje podatke (ime in priimek, telefonska številka, način pomoči) posredujte na sanja.hadjur@crnomelj.si ali pokličite na telefonsko številko: 040 726 001 oziroma na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali 07 30 61 134

Tisti, ki potrebujete pomoč, prav tako sporočite ali pokličite na zgoraj zapisana kontakta. 

Primeri pomoči:

  • fizična pomoč pri prekrivanju strehe,
  •  potreba po krovcih,
  •  potreba po strešnikih,
  •  kakršna druga materialna/fizična pomoč.

Za pomoč lahko zaprosite z Obrazcem – Pomoč pri opravljanju posledic po neurju.

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.