Poslovne cone

Seznam poslovnih con na območju Občine Črnomelj (po abecednem vrstnem redu):


  • Cona Adlešiči

Velikost (površina): 9.417 m2
SKICA
Lastništvo:
96,2% v zasebni lasti, 3,8% v javni lasti
Možnost širitve: DA
Zasedenost cone: 69,36 % (6.532 m2 zasedene površine, 2.885 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 45km; hrvaška AC: 57km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Cona Stari trg ob Kolpi

Velikost (površina): 20.428 m2
SKICA
Lastništvo:
99% v zasebni lasti, 1% v javni lasti
Zasedenost cone: 100 % (20.428 m2 zasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. kmetijstvo ter dejavnosti, ki so vezane na kmetijstvo: proizvodne (predelovalne) dejavnosti, žage (razrez lesa), trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 64km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Cona Vinica

Velikost (površina): 37.578 m2
SKICA
Lastništvo:
100% v zasebni lasti
Možnost širitve: DA
Zasedenost cone: 30,30 % (11.385 m2 zasedene površine, 26.193 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 63km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Gospodarska cona Danfoss_Belt

Velikost (površina): 172.401 m2
SKICA
Lastništvo:
100% v zasebni lasti
Zasedenost cone: 95,81% (165.181 m2 zasedene površine, 7.220 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km - mejni prehod Metlika
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza in Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Gospodarska cona Otovec

Velikost (površina): 92.594 m2
SKICA
Lastništvo:
99,4% v zasebni lasti, 0,6% v javni lasti
Zasedenost cone: 42,97 % (39.786 m2 zasedene površine, 52.808 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Pedelovalne dejavnosti, sečnja, storitve za gozdarstvo, oskrba z energijo, vodo, gradbeništvo, trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo (samo strežba jedi in pijač), poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. območje in omrežje infrastrukture železnic.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km, hrvaška AC: 47km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec


  • Industrijska cona proti Vražjemu kamnu

Velikost (površina): 102.749 m2
SKICA
Lastništvo:
97,4% v zasebni lasti, 2,6% v javni lasti
Zasedenost cone: 95,20 % (97.818 m2 zasedene površine, 4.931 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km, hrvaška AC: 45km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Poslovna cona ob Belokranjski cesti

Velikost (površina): 211.689 m2
SKICA
Lastništvo:
98,2% v zasebni lasti, 1,8% v javni lasti
Zasedenost cone: 65,01 % (137.617 m2 zasedene površine, 74.072 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje in manjša obrt na CDo. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj


  • Poslovna cona Ručetna vas

Velikost (površina): 26.244 m2
SKICA
Lastništvo:
100% v zasebni lasti
Zasedenost cone: 81,98 % (21.516 m2 zasedene površine, 4.728 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: storitveni, servisni in proizvodni progami; dejavnosti, ki okolje močno obremenjujejo, niso dovoljene. poslovni in storitveni programi centralnega ali reprezentančnega tipa (pisarne, razstavni in prodajni saloni, manjši gostinski programi ipd.) ter stanovanja v višjih etažah.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 32km; hrvaška AC: 50km - mejni prehod Metlika
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«


  • Poslovno storitvena cona Majer

Velikost (površina): 132.378 m2
SKICA
Lastništvo:
64% v zasebni lasti, 36% v javni lasti
Zasedenost cone: 80,02 % (105.934 m2 zasedene površine, 26.444 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt.
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 37km; hrvaška AC: 47km - mejni prehod Metlika
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer


  • Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica)

Velikost (površina): 1.151.639 m2
SKICA
Lastništvo:
93,65% v zasebni lasti, 6,35% v javni lasti
Možnost širitve: DA
Zasedenost cone: 20,27 % (233.411 m2 zasedene površine, 918.228 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija. predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne, kultura, turizem, rekreacija, šport. Oskrba z elektriko (energetski objekti).
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na plinovod: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 40km
Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

 

Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

Občina Črnomelj enkrat letno objavlja javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj. Gre za nepovratna sredstva sofinancirana različnih ukrepov v obliki subvencij in dotacij.
Spremljajte objave javnih razpisov na spletni strani.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/2015)


Kontaktna oseba

Greta Auguštin, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja

T: 07 306 11 06

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Informacija o višini dodeljenih sredstev za tekoče leto za pospeševanje razvoja gospodarstva:

Ukrep       
2015        2016
Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil   11.575,00 EUR
  10.000,00 EUR
Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj   5.000,00 EUR
  4.899,06 EUR
Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije   8.425,00 EUR
  10.000,00 EUR
Odmera komunalnega prispevka   39.208,06 EUR   24.114,86 EUR
 SKUPAJ     64.208,06 EUR    
49.013,92 EUR

 

2017
pdfSklep o imenovanju razpisne komisije  
docInformacija o razdelitvi finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2017, na podlagi javnega razpisa

2016
pdfSklep o imenovanju razpisne komisije
docInformacija o razdelitvi finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2016, na podlagi javnega razpisa


Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.